Hyppää sisältöön

Luonnontuotealan raportti: mustikalla maailmalle ja metsät luomuksi

maa- ja metsätalousministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2017 10.41
Tiedote

Tänään julkaistu luonnontuotealan raportti antaa katsauksen luonnontuotesektorin nykytilaan. Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella vuosittain tehty raportti on osa työ- ja elinkeinoministeriön toimialaraportit -julkaisusarjaa, joka kokoaa ja yhdistää eri lähteiden aineistoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä alakohtaisiksi perustietopaketeiksi ja päätöksenteon tueksi pk-yrityksille.

Luonnontuotealan toimialaraportin mukaan luonnontuotealalla on viimeisen vuoden aikana tehty ahkerasti töitä viennin vauhdittamiseksi. Finpron vetämä marjaklusteri on yritysten ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä terävöittänyt suomalaisen luonnonmarjan brändiä ja etsinyt argumentteja, joilla erottaudutaan markkinoilla kilpakumppaneista.

Esille halutaan nostaa erityisesti suomalaisen luonnontuotteen arktinen alkuperä, raaka-aineen saatavuus luonnosta ja sen puhtaus. Väitteiden taustalle on myös faktaa, sillä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSA:n tuoreiden tutkimusten mukaan Suomessa on Euroopan puhtainta ruokaa.

Suomessa luonnontuotteita on saatavilla luomuna, sillä täällä on maailman suurin sertifioitu luonnontuotteiden luomukeruuala, yli 13 miljoonaa hehtaaria. Tätä ennätystä ei ole vielä osattu täysin hyödyntää.

– Harvalla maalla on mahdollisuus sertifioida liki 97 prosenttia metsistään luomuksi nykyisiä metsänhoitokäytäntöjä muuttamatta. Luomutuotteiden kysyntä maailmalla on kovassa kasvussa. Valitettavasti luomujalosteiden valmistajia on meillä harvassa hyvistä lähtökohdista huolimatta. Kannustankin yrityksiä miettimään, voisiko heidän tuotteisiinsa käyttää luonnontuotteita luomulaatuisina, toteaa raportin laatinut luonnontuotealan toimialapäällikkö Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriön vuoden alussa julkaisema Ruokapoliittinen selonteko linjaa luonnontuotealan tavoitteeksi paitsi luomukeruualueiden laajentamisen eteläiseen Suomeen, myös luonnontuotteiden talteenoton tehostamisen. Marjojen ja sienten osalta talteenotto on organisoitua, mutta erityisesti luonnonkasvien ja erikoisluonnontuotteiden keruuverkoissa on kehittämisen varaa ja tähän on myös ryhdytty.

Matkailijat tulevat Suomeen erityisesti luonnon takia, mutta myös ruoka on tärkeällä sijalla. Vaikka Suomea ei vielä mielletäkään erityiseksi ruokamatkailumaaksi, evästää vuonna 2015 julkaistu Ruokamatkailustrategia ruokaan ja luonnontuotteisiin perustuvien matkailutuotteiden kehittämiseen.

Yhteiskuntavastuu on tärkeä asia myös luonnontuotealalla. Suurin osa marja-alan ensiostoyrityksistä noudattaa ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä luonnontuotealan yritysten solmimaa marja-alan aiesopimusta. Siihen on kirjattu pelisääntöjä muun muassa ulkomaisten poimijoiden perehdyttämisestä, poiminnan käytännön järjestelyistä ja marjojen maksukäytännöistä. Poimijoilta myös kerätään vuosittain palautteita poimintakauden päätyttyä. Keväällä 2017 sopimukseen on tehty täsmennyksiä ja tiukennuksia poimijapalautteen perusteella.

Lisätietoja:
toimialapäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 118
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 0295 063 681

Toimialaraportti löytyy tästä osoitteesta: www.temtoimialapalvelu.fi

 
Sivun alkuun