Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Naturproduktbranschens rapport: Erövra välden med blåbär och gör alla skogar till ekoskogar

Arbets- och näringsministerietJord- och skogsbruksministeriet
10.5.2017 10.41 | Publicerad på svenska 16.5.2017 kl. 8.23
Pressmeddelande

Naturproduktbranschens branschrapport som publicerades i dag ger en översikt över nuläget i naturproduktbranschen. Rapporten, som årligen publiceras med jord- och skogsbruksministeriets finansiering, utgör ett led i arbets- och näringsministeriets publikationsserie med branschrapporter som samlar material från olika källor och förenar olika experters syner till branschvisa faktapaket med grundläggande information och till stöd för smf-företags beslutsfattande.

Enligt naturproduktbranschens branschrapport har man inom naturproduktbranschen under det senaste året arbetat flitigt för att få fart på exporten. Bärklustret, som leds av Finpro, har i samarbete med företag och utvecklingsorganisationer förbättrat de finska skogsbärens image och sökt argument för att hjälpa dem att skilja sig från konkurrenterna på marknaden.

Detaljer som man vill framhäva är särskilt de finländska naturprodukternas arktiska ursprung, tillgången på råvara i naturen och naturens renhet. Det ligger också fakta bakom påståendena, eftersom de finska livsmedlen är de renaste i Europa enligt färska undersökningar som gjorts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).

I Finland finns naturprodukter tillgängliga som ekologiska produkter, eftersom Finland har världens största certifierade plockningsområde för ekologiska naturprodukter som omfattar över 13 miljoner hektar. Vi har ännu inte kunnat dra nytta av detta rekord fullt ut.

– Det finns få länder som har möjlighet att certifiera nästan 97 procent av sina skogar som ekologiska utan att ändra gällande skogsvårdspraxis.−Efterfrågan på ekologiska produkter ökar kraftigt ute i världen. Trots goda utgångspunkter har vi endast få tillverkare av ekologiska bearbetade livsmedel. Jag uppmuntrar därför företag att överväga huruvida ekologiska naturprodukter skulle kunna används för framställningen av deras produkter, konstaterar branschchef Anne Ristioja från NTM-centralen i Lappland som har sammanställt rapporten.

I redogörelsen om livsmedelspolitik, som jord- och skogsbruksministeriet publicerade i början av året, anges som mål för naturproduktbranschen förutom utvidgningen av områdena för ekologisk insamling till södra Finland dessutom effektiviserat tillvaratagande av naturprodukter. När det gäller bär och svamp är tillvaratagandet organiserat, men särskilt nätverken för insamling av vilda växter och specialnaturprodukter är lämnar rum för utveckling, och detta har också gjorts.

Turisterna kommer till Finland särskilt för naturens skull, men också maten har en stor betydelse för turisterna. Trots att Finland ännu inte betraktas som någon egentlig destination för gastronomisk turism, ger Finlands första strategi för matturism 2015-2020, som publicerades 2015, grund för utveckling av turismprodukter som baserar sig på mat och naturprodukter.  

Samhällsansvar är en viktig sak också inom naturproduktbranschen. Största delen av de företag som köper bär i första handelsledet följer också den avsiktsförklaring för bärbranschen som utrikesministeriet, arbets- och näringsministeriet och företagen inom naturproduktbranschen undertecknat. Den innehåller spelregler om bl.a. inskolningen av utländska plockare, de praktiska arrangemangen kring plockningen och praxisen vid betalning för bären. Man samlar också respons från bärplockarna årligen efter att plockningssäsongen är avslutad. Våren 2017 har avtalet stramats åt och preciserats på basis av den respons som bärplockarna gett.

Ytterligare upplysningar:
Anne Ristioja, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 0295 037 118
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 0295 063 681

Branschrapporten finns på adressen: www.temtoimialapalvelu.fi

 
Sivun alkuun