Hyppää sisältöön

Luonnos kaupan toimialan tulevaisuusselonteosta lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2022 11.56
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii osana hallitusohjelmaa valtioneuvoston kaupan toimialan tulevaisuusselonteon, jotta alaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti. Alan tulevaisuutta tarkastellaan kymmenen vuoden aikajänteellä eteenpäin. Selonteon luonnoksen lausuntoaika on alkanut ja se päättyy 1.6.2022.

Kaupan toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan globaalit markkinat ja kansainvälinen kauppa. Kehityskulun myötä myös suomalainen kaupan toimiala on siirtynyt perinteisestä toimijasta globaalien markkinoiden toimiajaksi, erityisesti verkkokaupan, kaupan globaalien markkinapaikkojen ja –alustojen sekä kaupan monikanavaistumisen myötä. Suomalaiset kaupan alan yritykset kuuluvat globaaliin kaupan ekosysteemiin, jossa tapahtuu murroksia perinteisissä liiketoimintamalleissa. 

Selonteon luonnos sisältää yhteensä 39 kehittämisehdotusta, jotka kohdentuvat seuraaville painopistealueille: 1) kansallinen kehittämistyö, 2) resursointi ja 3) kansainvälinen vaikuttamistyö.

Tulevaisuusselonteko kuvaa toimialan tilanne-, muutos- ja tulevaisuuskuvaa sekä esittää näitä taustoja vasten kehittämisehdotuksia ja johtopäätöksiä poliittisille päätöksentekijöille tulevalle kymmenen vuoden aikajänteelle kaupan alan strategiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen. Selonteko sisältää myös kaupan toimialan vision ja skenaariot vuodelle 2032. 

Esitettyjen kehittämisehdotusten tavoitteena on vastata kaupan toimialan strategiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen alan murroksessa, jotta suomalainen kaupan toimiala menestyy kilpailussa kansallisesti sekä kansainvälisesti, myös tulevaisuudessa.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, TEM, p. 0295 047 168
 

 
Sivun alkuun