Hyppää sisältöön

Maakuntien liitoille 4,6 miljoonaa euroa EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2022 12.19
Tiedote

Valtioneuvosto päätti 8.7.2022 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman vuoden 2022 rakennerahastovaltuuksien jaosta ja samalla päättyvän ohjelmakauden 2014–2020 viimeisestä varojen jaosta välittäville toimielimille.

Valtioneuvosto jakoi yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman REACT-EU -rahoitusta välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville maakuntien liitoille. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö jakoi samassa yhteydessä 250 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoja Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitoille. Rahoitus kohdistetaan erityisesti tki-toimintaa ja vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet koronapandemian vuoksi erityisen paljon.

Päättyvän ohjelmakauden varojen jaossa on kyse REACT-EU -lisärahoituksesta ja päättyneiltä REACT-EU -hankkeilta purkautuneiden myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetoinnista. Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että ohjelmakauden rahoitus tulee käytettyä alueilla täysimääräisesti. Nyt jaettava rahoitus kohdistetaan pääasiassa ohjelman tavoitteita tukeviin, jo tiedossa oleviin hankkeisiin, jotka on aiemmin jouduttu jättämään rahoittamatta tai joille ei ole aiemmin voitu myöntää lisärahoitusta. Päättyvän ohjelmakauden rahoitus on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman hankehakemusten käsittely käynnistynyt

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027 on myös käynnistynyt vauhdikkaasti. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) hankehakemuksia on jo runsaasti maakuntien liittojen ja ELY-keskusten käsittelyssä. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelmasta rahoitetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta. Ohjelmasta rahoitettavat hankkeet tukevat myös työllistymistä, kouluttautumista sekä syrjäytymisen ehkäisyä.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Päivi Poikola, TEM, p. 0295 047 278

 
Sivun alkuun