Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Merityön liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi

Työ- ja elinkeinoministeriö
6.4.2017 13.30
Tiedote

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle esityksen merityösopimuslain sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta.

Merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että liikkeen luovutuksessa luovutushetkellä voimassa olevat työsuhteet siirtyisivät liikkeen uudelle omistajalle ja ennen luovutusta päättyneeseen työsopimukseen perustuva takaisinottovelvollisuus koskisi myös luovutuksensaajaa. Lisäksi ehdotetaan, että työntekijällä olisi oikeus irtisanoa työsopimus päättymään luovutuspäivästä lukien riippumatta työsuhteessa muutoin noudatettavasta irtisanomisajasta. Merityösopimuslain liikkeen luovutusta koskevat säännökset vastaisivat työsopimuslain säännöksiä.

Yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettua lakia puolestaan täsmennetään siten, että lain työntekijöiden irtisanomissuojaa koskevaan säännökseen lisätään viittaus merityösopimuslakiin.

Muutoksilla toimeenpannaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, jolla kuuden työoikeudellisen direktiivin soveltamisala laajennettiin koskemaan myös merenkulkijoita.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2017.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Nico Steiner, TEM, p. 029 5049 001

 
Sivun alkuun