Hyppää sisältöön

Mikä ihmeen kohtaanto?

työ- ja elinkeinoministeriö
Heikki Räisänen
Julkaisuajankohta 7.12.2022 9.11
Kolumni
Tutkimusjohtaja Heikki Räisänen

Työmarkkinoilla puhutaan usein kohtaannosta. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ja millainen se kohtaantotilanne sitten on? Työmarkkinoiden kohtaannolla tarkoitetaan työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensopivuutta.

Viime kädessä kohtaanto toteutuu työsuhteen solmimisessa. Jos siihen asti päästään, on kohtaanto vähintään riittävän hyvä. Mutta kuinka tähän päästään ja mitkä eri tekijät kohtaantoon vaikuttavat? Mikä on kohtaannon laajempi taloudellinen merkitys? Millaista kohtaantoanalyysia on viime aikoina tehty ja mitkä ovat keskeisiä tuloksia?

Näihin työmarkkinoiden kohtaannon kysymyksiin pureudutaan tänään 7.12.2022 ilmestyneessä Työpoliittisen aikakauskirjan teemanumerossa 4/2022. Artikkelimme luovat monipuolisen perspektiivin tutkimuksellisia näkökulmia kohtaannosta eri kokoisilla pensseleillä piirrettynä.  

Kohtaannon parantaminen edellyttää hyvää tietopohjaa, huolellista analyysia ja useiden eri aspektien huomioon ottamista. Tärkeitä tekijöitä tässä ovat eri toimijoiden taloudelliset kannusteet, laaja läpinäkyvä tietopohja työmarkkinoista, toimiva rekrytointi ulkomailta, työnvälitysteknologian kehittäminen ja ylipäätään monipuolisen kohtaantotutkimuksen tulosten taitava hyödyntäminen politiikkavalmistelussa ja päätöksenteossa.

Lue lehdestämme, miten Aki Kangasharju tarkastelee kohtaannon eri ulottuvuuksia Suomen työmarkkinoilla. Hän näkee, että kohtaanto-ongelman ajatteleminen kansainvälisesti lieventäisi työvoimapulaa. Juho Alasalmen analyysissa ammatillisen kohtaannon ongelmat osoittautuvat selvästi tärkeämmiksi kuin alueellisen. Joonas Halla ja Harri Ketamo esittelevät työkalua, jolla voidaan tarkastella osaamistaitojen kysyntää ja tarjontaa.

TEM:ssä päättymässä olevan toimialakohtaisen Työvoimatiekartta –hankkeen lähtökohtia ja taustoja esittelee Elina Pylkkänen, kun taas Liisa Larja ja Juho Peltonen kuvaavat hankkeen datamallin rakentamista, tehtyä tilastoanalyysia ja saatuja tuloksia. Hankkeessa on päädytty ryhmittelemään ammatteja työvoimapulaan, kohtaanto-ongelmaan ja ylitarjontaan kuuluviksi.

Minna Ylikännön kanssa esittelemme myös uusien työpaikkojen syntyä sekä työvoiman hakuun, hakukanaviin, rekrytointiin ja rekrytointiongelmiin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi pureudutaan työpaikkojen täyttöön julkisessa työnvälityksessä.  

Hyvä kohtaanto tarkoittaa toimivia työmarkkinoita. Siihen päästään useiden eri keinojen yhteis-vaikutuksin.

tutkimusjohtaja Heikki Räisänen

Kirjoittaja toimii Työpoliittisen aikakauskirjan päätoimittajana.

 
Sivun alkuun