Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Ministeri Harakka ja ministeri Kulmuni kilpailukykyneuvostoon Brysseliin

Työ- ja elinkeinoministeriö
27.11.2019 11.17
Tiedote
Timo Harakka ja Katri Kulmuni

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu 28.-29.11.2019 Brysselissä. Neuvoston puheenjohtajina toimivat työministeri Timo Harakka ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Kuluttajien oikeuksien vahvistaminen ja yritysten verotietojen julkisuus

Sisämarkkina- ja teollisuusministereiden asialistalla torstaina 28. marraskuuta on kaksi lainsäädäntöehdotusta, direktiivi maakohtaisesta veroraportoinnista ja direktiivi kuluttajia koskevista edustajakanteista. Kokouksessa puhetta johtaa ministeri Timo Harakka.

Maakohtaista veroraportointia koskevassa tilinpäätösdirektiivin muutosehdotuksessa esitetään säädettäväksi tuloveroja koskeva julkistamisvelvoite suurille kansainvälisesti toimiville yrityksille.

Veroraportoinnin tarpeeseen havahduttiin viimeistään vuonna 2016, kun Panaman paperit tulivat julkisuuteen. Samana vuonna komissio teki esityksensä maakohtaisesta veroraportoinnista.

- Maakohtainen veroraportointi on myös suomalaisten yritysten etu. Markkinatalous toimii, kun yritykset kilpailevat tuotteiden ja palveluiden laadulla, eivätkä verokikkailulla, työministeri Timo Harakka muistuttaa.

Lainsäädäntöehdotuksen sisällöstä on pitkälle menevä yhteisymmärrys, mutta neuvottelut ovat olleet pitkään jumissa oikeusperustaan liittyvän erimielisyyden johdosta.

- Jos esityksemme hyväksytään, suuryritykset velvoitetaan kertomaan julkisesti tekemänsä voitot ja maksamansa verot kaikissa toimipisteissä. Direktiiviä tarvitaan, jotta yritystoiminnan läpinäkyvyys lisääntyy ja veronkiertoa voidaan kitkeä. Toivon, että saavutamme kokouksessa yhteisen näkemyksen. 

Kuluttajien oikeuksien tehokkaampaa toimeenpanoa edistävä edustajakannedirektiivi on osa Kuluttajat vahvempaan asemaan –hanketta. Edustajakannedirektiivin tavoitteena on varmistaa, että eurooppalaisilla kuluttajilla olisi käytössään tehokas oikeussuojakeino tilanteissa, joissa kuluttajien yhteistä etua on loukattu. Samanaikaisesti suojattaisiin elinkeinonharjoittajia perusteettomilta edustajakanteilta. Direktiivi tasapuolistaisi elinkeinonharjoittajien kilpailuympäristöä parantaen näin sisämarkkinoiden toimivuutta.

Lisäksi ministerit keskustelevat kokouksessa kilpailukyvyn ulkoisesta ulottuvuudesta. Tarkoituksena on jatkaa ajankohtaista keskustelua eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta ja korostaa kilpailullisen toimintaympäristön tärkeyttä ja kehittämistä EU:n globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on myös evästää uutta komissiota sen valmistellessa EU:n toimenpiteitä seuraavalle viisivuotiskaudelle.

Lounaalla ministerit keskustelevat pk-yrityspolitiikan tulevaisuudesta ministeri Katri Kulmunin johdolla.

Kestävä avaruustoiminta ja EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

Elinkeinoministeri Katri Kulmuni johtaa puhetta tutkimus- ja avaruusministereiden kokouksessa perjantaina 29. marraskuuta.

Kokouksessa hyväksytään päätelmät kestävän arktisen alueen avaruusratkaisuista ja keskustellaan kestävästä avaruustaloudesta.

Päivän tutkimusosuudessa tavoitellaan kolmesta asiasta osittaista yleisnäkemystä.

Tutkimusministerit pyrkivät osittaiseen yleisnäkemykseen EU:n seuraavan tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti Eurooppa -asetusehdotuksen johtolauseista ja EU:n rahoitusohjelmien välisistä synergioista.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) osalta haetaan osittaista yleisnäkemystä asetuksesta. EIT:n strategisesta innovaatioagendasta annetaan puheenjohtajan edistymisraportti. EIT-asetukseen tehtävillä muutoksilla pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään EIT:n toimintaa ja hallintomallia.

Neuvostossa tavoitellaan myös osittaista yleisnäkemystä Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelman asetustekstistä.

- Käsittelyssä olevat asiat ovat tärkeitä EU:n monivuotisen rahoituskehyskauden 2021-2027 kannalta. Nämä ovat keskeisiä eurooppalaiselle tutkimukselle ja innovaatioille, ministeri Kulmuni sanoo.

Lisäksi ministereiden on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta.

Lounaalla ministerit keskustelevat siitä, miten Horisontti Eurooppa –ohjelman avulla voidaan houkutella kestävää kasvua tukevia yksityisiä tutkimus- ja innovaatioinvestointeja.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Jenni Karjalainen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7224
työministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Pauliina Porkka, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 048 278

elinkeinoministerin valtiosihteeri Jari Partanen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 040 591 1377
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, p. 050 431 8015

johtaja Janne Känkänen (EU- ja kansainväliset asiat), työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4200
viestintäasiantuntija Anniina Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 050 476 3736

 
Sivun alkuun