Hyppää sisältöön

Minister Lindström: Vi vill hjälpa arbetsgivare att hitta arbetskraft effektivare än tidigare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2018 12.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsbyråerna inleder en kampanj för att göra arbets- och näringstjänsterna kända för i synnerhet små och medelstora företag och för att få till stånd ett tätare samarbete med företagen.

– Målet med kampanjen ”Kyllä löytyy” är att ta fram lösningar för att företagen ska hitta kompetenta arbetstagare för olika situationer och behov. Svårigheter att hitta kompetent arbetskraft ska inte få hindra företagens tillväxt och konkurrenskraft, säger arbetsminister Jari Lindström om målen med kampanjen.

– Utöver traditionell rekrytering finns flera andra metoder för att hitta en lämplig arbetstagare. Det går till exempel att få lönesubvention för lönekostnader vid anställning av en arbetslös person. Ett företag har också möjlighet att genom rekryteringsprövning under en månad bedöma lämpligheten hos en person som eventuellt ska anställas, påminner ministern.

– Dessutom kan man genom företagsanpassad utbildning och rekryteringsutbildning snabbt och smidigt rekrytera nya arbetstagare eller utveckla den befintliga personalens kompetens, fortsätter ministern.

Företagens behov kommer fram vid företagsbesök

Företagsbesök är en central och viktig del av arbets- och näringsbyråernas service. I samband med företagsbesöken upptäcks ofta dolda jobb och utbildningsbehov. Vid behov hänvisas företagen också vidare till de tjänster som erbjuds av ett omfattande partnernätverk (NTM-centralerna, Business Finland, Finnvera och regionala aktörer inom företagstjänster, såsom utvecklingsbolag och nyföretagarcentraler). Det görs årligen över 24 000 företagsbesök.

Sparring även för rekrytering av den första arbetstagaren och arbetsgivarkompetens

Genom tjänsten Från företagare till arbetsgivare, som har erbjudits sedan i höstas, får företagare stöd för hur man ska agera som arbetsgivare samt information om olika rekryteringssätt och rekryteringskanaler och om olika möjligheter att köpa arbete, anlita underleverantörer eller hyra in arbetskraft. Att en företagare tar del av tjänsten förpliktar dock inte till att anställa någon. Tjänsten är avgiftsfri och tillhandahålls av privata tjänsteproducenter i regionerna.

– Vi vill sänka ensamföretagarnas tröskel att anställa den första arbetstagaren. Det har visat sig att det finns ett behov av tjänsten, och den har fått positiv feedback. Tjänsten finns tillgänglig fram till årsskiftet, så det finns ännu tid att utnyttja den, uppmuntrar minister Lindström.

Kampanjen och åtgärderna för tillgången på arbetskraft ingår i regeringens sysselsättningspaket och de beslut som fattades vid regeringens ramförhandlingar.

Mer information om tjänsterna: www.te-palvelut.fi

Följ ämnet på twitter under hashtag #kyllälöytyy!

 
Sivun alkuun