Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Minister Lintilä: Sydvästra Finlands broavtal kan tjäna som förebild också för andra regioner i Finland

Arbets- och näringsministeriet
18.4.2018 14.07
Pressmeddelande

Näringslivets framtidsutsikter är exceptionellt goda i Sydvästra Finland. Det har redan nu uppstått brist på arbetskraft i regionen särskilt till följd av den snabba tillväxten inom skeppsbyggnaden och bilindustrin samt den ökade produktionen inom den övriga teknologiindustrin.

– Broavtalet mellan staten och Sydvästra Finland erbjuder lösningar på de utmaningar som den positiva strukturomvandlingen medför, berättar näringsminister Mika Lintilä, som besöker Åbo den 19 april 2018.

Det broavtal som publicerats i anslutning till besöket innehåller åtgärder på regionnivå och riksnivå bl.a. för främjande av tillgången på arbetskraft, FoU-verksamheten, utbildningen och förstärkande av kunskapsbasen. Också förmågan att locka internationella experter, tillgängligheten, boendemöjligheterna och kännedomen om regionen betraktas som kritiska faktorer som inverkar på regionens attraktionskraft.

– Vi bör ta fasta på de lärdomar som görs i Sydvästra Finland, eftersom den ekonomiska tillväxten och den arbetskraftsbrist som följer av den börjar bli verklighet nästan i alla delar av Finland. Broavtalet kan tjäna som förebild också för andra regioner där efterfrågan på yrkeskunnig arbetskraft snabbt ökar. När ekonomin upplever ett uppsving bör man se till att resursfrågorna inte utgör en ny flaskhals för företagens tillväxt, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Mer information om broavtalet 

Utsikterna för Egentliga Finland och förutsättningarna för tillväxt diskuteras vid mötena med ministern

I samband med besöket till Egentliga Finland bekantar sig minister Lintilä bl.a. med den regionala Team Finland-verksamheten och för diskussioner med företrädare för Åbo stad och Egentliga Finlands förbund. Ministern håller dessutom tal vid den nordliga tillväxtzonens zonforum.

Den nordliga tillväxtzonen är ett samarbetsnätverk för 13 städer och sex landskap i Södra Finland. Målet för det förvaltningsgränsöverskridande samarbetet är att skapa ny affärsverksamhet, nya arbetstillfällen och ny livskraft inom området. Syftet med zonerna är att skapa enhetliga pendlingsregioner och ekonomiska regioner. Att öka rörligheten för arbetskraften är också av central betydelse vid bemötandet av företagens rekryteringsproblem.

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Johanna Osenius, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 029 506 4937

 
Sivun alkuun