Hyppää sisältöön

Minister Lintilä: Ny finansieringslösning säkerställer driftsättningen av Terrafames gruva

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.2.2017 13.36
Pressmeddelande

Terrafame Oy berättade den 10 februari 2017 att bolaget uppnått en positiv lösning i förhandlingarna om extern privat finansiering. Terrafame Group Oy, Terrafame Oy, Trafigura-gruppen och Galena Private Equity Resources-fonden har avtalat om ett finansieringsarrangemang på sammanlagt 250 miljoner euro och om kommersiellt samarbete.

Sampo Abp är medinvesterare i arrangemanget. Finska staten förblir genom Terrafame Group Oy majoritetsägare i bolaget med cirka 85 procents andel.

– Jag är nöjd med den uppnådda finansieringslösningen. Den är länge väntad och mycket välkommen. Terrafame har nu alla förutsättningar för gruvdrift på ett miljömässigt ansvarsfullt och ekonomiskt framgångsrikt sätt, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– De mål som staten i egenskap av ägare satt upp såväl för miljösäkerhet, privat finansiering som för hållbar, produktiv verksamhet ser ut att förverkligas, betonar minister Lintilä.

– Finska staten har i avsevärd grad finansierat gruvan och nu stärks gruvans verksamhetsförutsättningar i och med den externa finansieringen. Statsägarens konsekventa mål har varit att hitta en privat finansieringslösning för slutförandet av driftsättningen av gruvan i Sotkamo, som Terrafame Oy opererar, och att gruvverksamheten därigenom på lång sikt kan fortsätta på en ekonomiskt hållbar grund, påpekar minister Lintilä.

– Enligt vår bedömning behöver Terrafame härefter inte längre tilläggsfinansiering från staten. Med hjälp av den uppnådda finansieringslösningen stärks samhällsekonomin, den regionala ekonomin och sysselsättningen i Kajanaland såväl som Finlands export. Samtidigt säkerställs det att gruvkompetensen bevaras och utvecklas i Finland.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 410 4909
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn 029 506 2135

 
Sivun alkuun