Hyppää sisältöön

Ministeri Tiilikainen: Euroopan parlamentilta selkeä tuki uusiutuvan energian ilmastotavoitteille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.1.2018 17.09
Tiedote

Euroopan parlamentti äänesti 17.1.2018 kannastaan uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta sekä energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden seurannan hallintomallia koskevista lakiesityksistä.

Suomen kannalta uusiutuvan energian direktiivi (RED II) on tärkeä, sillä se luo kehikon uusiutuvan energian edistämiselle vuoteen 2030 saakka. Direktiivin sisältyvät biopolttoaineita ja bioenergian kestävyyttä käsittelevät kohdat ovat Suomen kannalta erityisen keskeisiä.

Parlamentilta sekä hyviä että haasteellisia kantoja jatkoneuvotteluja ajatellen

Euroopan parlamentin kannan mukaan liikenteen uusiutuvan energian osuuden kokonaistavoite vuonna 2030 tulee olla vähintään 12 prosenttia. Kehittyneiden biopolttoaineiden (liite IX A-osa) osuus tulee olla vähintään 3,6 % vuonna 2030. 

– Neuvoston joulukuussa saavuttama yhteisymmärrys ei ollut liikenteen uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tavoitteiden kunnianhimon osalta toivottavalla tasolla. Jatkoneuvotteluja ajatellen pidän hyvänä, että Euroopan parlamentti äänesti näiltä osin kunnianhimoisempien tavoitteiden puolesta, toteaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

– Investointivarmuuden luomisen osalta äänestystulos jätti kuitenkin jonkin verran toivomisen varaa - esimerkiksi jättämällä komissiolle mahdollisuuden poistaa liitteestä IX raaka-aineita vuonna 2025 toteutettavan arvioinnin pohjalta. Jatkoneuvotteluissa tulee varmistaa, että luodaan aidot investointeja edistävät puitteet ilmasto- ja uusiutuvan energian tavoitteisiin pääsemiseksi.

– Bioenergian kestävyyskriteereissä on tärkeää, että metsäbiomassan tuotannon kestävyyttä voidaan tarkastella maatasolla sekä hyödyntää olemassa olevia instrumentteja. On erittäin hyvä, että tämä ns. riskiperusteinen lähestymistapa hyväksyttiin myös Euroopan parlamentin äänestyksessä ilman hallinnollista taakkaa aiheuttavia lisäyksiä.

Uusiutuvan energian direktiiviä ja muita Euroopan parlamentin täysistunnossa käsiteltyä lakiesityksiä käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentin, ministerineuvoston ja Euroopan komission yhteisissä kolmikantaneuvotteluissa (trilogit).

Ministeri Tiilikainen ja Ruotsin koordinaatio- ja energiaministeri Ibrahim Baylan lähettivät 11.1.2018 Euroopan parlamentin jäsenille kirjeen, jossa muistutettiin kestävän bioenergian merkityksestä EU:n vuoden 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

Työryhmän muistio

Lisätiedot: 
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
hallitusneuvos Päivi Janka, TEM, puh. 029 506 4833

 
Sivun alkuun