Hyppää sisältöön

Ministeri Tiilikainen: Kivihiilestä luopumisen valmistelua jatketaan ripeästi

työ- ja elinkeinoministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2018 12.03
Tiedote

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kommentoi 27.3.2018 Pöyry Management Oy:n luovuttamaa selvitystä kivihiilen energiakäytöstä luopumisen vaikutuksista. Ministeri arvioi selvityksen pohjalta myös hallituksen jatkoaskelia asian valmistelussa.

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan entistä nopeampaa toimintaa. Kivihiilestä luopuminen on merkittävä teko ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, myös meillä Suomessa. Suomi on ollut myös perustamassa kansainvälistä Irti Hiilestä -allianssia. Kivihiilen ilmastovaikutukset ovat mittavat, koska 27 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä on peräisin hiilellä tuotetusta energiasta, ministeri Tiilikainen taustoittaa.

Energia ja ilmastostrategian mukaan hiilen energiakäytöstä luovutaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Pöyryn tänään luovuttamassa selvityksessä arvioidaan laitoskohtaisesti teknisiä edellytyksiä, vaihtoehtoja hiilelle ja luopumisen taloudellisia vaikutuksia.

Kaikki yritykset ovat laatineet strategian suuntaisesti suunnitelmia, joissa hiilen käyttö loppuu vuosien 2025–2035 välillä. Selvitys osoittaakin, että hiilen käytön kielto vuonna 2030 on kokonaisuutena melko ongelmaton, toteaa Tiilikainen.

Vuonna 2025 toteutettuna hiilestä luopuminen olisi selvästi hankalampaa monilla paikkakunnilla, vaikka selvityksen mukaan hiilen käyttö olisi silloin enää 25–30 % viime vuoden tasoon verrattuna, arvioi Tiilikainen.

On esitetty kritiikkiä, ettei hiilen kielto vähennä päästöjä. Päästökaupan alaisia päästövähennystavoitteita kuitenkin tiukennetaan melkoisella varmuudella ennen vuotta 2030. Ja mitä useampi EU-maa luopuu hiilestä ja mitä nopeammin se tapahtuu, sitä helpompaa tavoitteiden kiristäminen on poliittisesti, ministeri Tiilikainen analysoi.

Jos tavoitteita ei ole tiukennettu ennen hiilenpolttokiellon voimaan astumista, olisi johdonmukaista vetää markkinoilta jäljellä olevaa hiilen osuutta vastaava määrä päästöoikeuksia, jotta päästövähennys toteutuu.

Kivihiilestä luopumisen valmistelu jatkuu ripeästi. Olemme jo käyneet keskusteluja muutaman toimijan kanssa ja esimerkiksi ensi viikolla minulla on tapaaminen Helenin ja Vantaan Energian kanssa, jotta voimme tarkemmin arvioida heidän tilannettaan. Selvityksen pohjalta ja näiden keskustelujen kautta haemme ratkaisua, joka on ilmaston kannalta hyvä, teknisesti mahdollinen toteuttaa sekä taloudellisesti siedettävä, toteaa ministeri Tiilikainen.

Kivihiilen energiakäytön lopettava lakiesitys on saatava eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Selvitys on nyt valmis ja aloitamme sen pohjalta keskustelut hallituksen sisällä. Hallituksen on päätettävä lopullisesta aikataulusta kuitenkin jo kevään aikana. Selvää on sekin, että annettavan lakiesityksen perustuslain mukaisuus on varmistettava mahdollisimman hyvin etukäteen, Tiilikainen painottaa. 

Lisätiedot verkossa:

Kivihiilen käytön kieltämisen vaikutusten arviointi (Pöyry Management Consulting Oy:n raportti)

TEM-tiedote: Selvitys: Kivihiilikiellosta vuonna 2030 vaikutuksia vain muutamalle energiayhtiölle, kielto vuonna 2025 toisi merkittäviä kustannuksia usealle

Lisätiedot:

energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, p. 040 836 4823

ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, p. 050 431 6519

 
Sivun alkuun