Hyppää sisältöön

MoniSuomi-tutkimus kerää tietoa ulkomailla syntyneen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista – tutkittu tieto helpottaa kotoutumistoimien kehittämistä 

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2022 13.42
Tiedote
Tukimusta tekevä lääkäri.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on mukana rahoittamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusta ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista. MoniSuomi-tutkimuksella kerätyn tiedon avulla kotoutumisen edistämistä voidaan kehittää ja maahanmuuttaneen väestön yhdenvertaisuutta parantaa.

MoniSuomi -tutkimus tuottaa tietoa maahanmuuttaneiden koetusta terveydentilasta ja terveyspalveluiden käytöstä, osallistumisesta, yhteenkuuluvuuden tunteesta, syrjinnästä ja työllisyydestä. Oikea tieto on tärkeää, kun kotoutumisen tilaa seurataan ja kotoutumista edistäviä päätöksiä ja toimenpiteitä suunnitellaan ja tehdään. 

”Onnistunut kotoutuminen parantaa maahanmuuttaneiden hyvinvointia ja nopeuttaa työllistymistä. Oikea ja kattava kuva tilanteesta auttaa meitä kehittämään kotouttamistoimia parhaalla mahdollisella tavalla ja lisää näin toimien vaikuttavuutta”, sanoo johtava asiantuntija Minna Säävälä kotoutumisen osaamiskeskuksesta. 

MoniSuomi täydentää kuvaa kotoutumisen onnistumisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ylläpitää Kotoutumisen indikaattorit -tietokantaa, jonka avulla kotoutumiseen liittyviä ilmiöitä voidaan seurata ja kehittää. Indikaattorit keskittyvät viiteen aihealueeseen: työllisyys, koulutus, hyvinvointi, osallistuminen ja kaksisuuntainen kotoutuminen.

Kotoutumisen onnistumista ei kuitenkaan pystytä seuraamaan ilmiötasolla kattavasti pelkästään rekistereistä saatavilla tiedoilla, vaan tarvitaan myös MoniSuomen kaltaisella edustavalla kyselytutkimuksella tuotettua luotettavaa ja ajankohtaista tietoa. Tämän vuoksi kotoutumisen osaamiskeskus rahoittaa MoniSuomi -tutkimusta ja hyödyntää tuloksia muun muassa indikaattoritietokannassa.

MoniSuomi on osa kansallista Terve Suomi -tutkimusta

THL on juuri käynnistänyt laajan kansallisen Terve Suomi -tutkimuskokonaisuuden, jonka osa MoniSuomi-tutkimus on. Tutkimuksen aikana kerätään tietoa Suomessa asuvien aikuisten terveydentilasta, kansansairauksien riskitekijöistä, terveystottumuksista, elämänlaadusta, osallisuudesta ja toimintakyvystä sekä kokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluista. 

MoniSuomi -tutkimuksessa vastaajiksi poimitaan Digi- ja väestötietoviraston rekisteristä 18 600 henkilöä, jotka ovat itse syntyneet ja heidän vanhempansa ovat syntyneet muualla kuin Suomessa. Tutkimus toteutetaan 20 kielellä, ja kysymykset ovat pääosin samoja kuin Terve Suomi -tutkimuksessa. Näin tietoja voidaan verrata eri väestöryhmissä. 

MoniSuomi-tutkimuksen tuloksista raportoidaan keväällä 2023 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla sekä kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa. MoniSuomi-tutkimuksen yhteistyökumppaneina ja rahoittajina toimivat myös Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Minna Säävälä, p. 0295 047 260

 
Sivun alkuun