Hyppää sisältöön
Media

Neuvottelukunta vahvistaa ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemisessä tarpeellista laajaa yhteistyötä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 3.1.2022 12.29
Tiedote
Symbolikuvassa eri väristen ihmisten käsiä.

Suomen tavoite on lisätä työvoiman maahanmuuttoa ja torjua ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä. Viime vuosina ilmi tullut ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö on korostanut tarvetta eri toimijoiden yhteistyölle. TEMin asettama neuvottelukunta tukee ulkomaisen työvoiman ja yrittäjien hyväksikäytön torjuntaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 21.12.2021 asettanut ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnan 1.1.2022–31.12.2024 väliseksi ajaksi. Neuvottelukunta on eri viranomaisista sekä työmarkkina- ja elinkeinopoliittisista järjestöistä koostuva asiantuntijaelin. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää yhteistyötä ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden ehtoja ja työntekijöiden ja yrittäjien oleskelulupia koskevissa kysymyksissä. Tarkoituksena on myös kohentaa tiedonkulkua viranomaisten välillä, seurata ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työsuhde- ja lupavalvonnan kehitystä sekä antaa lausuntoja näistä asioista. 

”Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on ilmiö, jonka kitkeminen vaatii hyvää yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden kesken. Uusi neuvottelukunta on yksi tärkeä askel, jolla voimme torjua hyväksikäyttöä ja lisätä tietoisuutta työvoiman hyväksikäyttöön liittyvistä ilmiöistä”, sanoo työministeri Tuula Haatainen

Neuvottelukunta kokoaa yhteen monia toimijoita

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Neuvottelukunnan jäseninä ovat sisäministeriön maahanmuutto- ja poliisiosaston, ulkoministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön edustajat sekä valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori.

Lisäksi jäseninä ovat Maahanmuuttoviraston, ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän, aluehallintovirastojen, Helsingin poliisilaitoksen, TE-toimistojen, ELY-keskusten ja Business Finlandin edustajat.

Työmarkkina- ja elinkeinopoliittisista järjestöistä edustettuina ovat Akava ry, STTK ry ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, KT Kuntatyönantajat, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry, Suomen Yrittäjät ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf ja Elintarviketeollisuusliitto ry.

Lisätietoja:
hallitusneuvos Olli Sorainen, p. 0295 048 022

 
Sivun alkuun