Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Oleskeluluvan saaneiden siirtyminen kuntiin käynnistynyt

Työ- ja elinkeinoministeriö
16.9.2016 13.01
Tiedote

Viime syksynä turvapaikanhakijoina saapuneiden ja sen jälkeen oleskeluluvan saaneiden kotoutuminen Suomeen on käynnissä. Yli puolet oleskeluluvan saaneista on muuttanut vastaanottokeskuksista kuntiin. Moni on rekisteröitynyt TE-toimiston asiakkaaksi ja kotoutumissuunnitelma on tehty.

Kotoutumisesta pyritään tekemään aiempaa nopeampaa ja joustavampaa. Tätä varten hallitus valmisteli viime keväänä kotouttamisen toimintasuunnitelman, jota parhaillaan toteutetaan.

Muutto kohdistunut pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin

Vuoden 2016 aikana elokuun loppuun mennessä oleskelulupia on myönnetty yli 4 300 kansainvälistä suojelua hakeneelle henkilölle. Maahanmuuttoviraston tietojen mukaan heistä lähes 60 prosenttia on muuttanut kuntiin.

ELY-keskusten neuvottelemien kuntapaikkojen määrä on lähes kolminkertaistunut aiemmasta tänä vuonna. Elokuussa 2016 kuntapaikkoja oli noin 4 700. Vastaanottosopimus on tällä hetkellä voimassa 186 kunnan kanssa, joista lähes sata kuntaa ottaa kansainvälisiä suojelua saavia ensimmäistä kertaa tai useamman vuoden tauon jälkeen.

Tämän hetken arvio oleskeluluvan saaville henkilöille tarvittavista kuntapaikoista on 8 400. Kuntapaikkoja tarvitaan siis yhä lisää, vaikka moni oleskeluluvan saanut muuttaa kuntiin myös itsenäisesti. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oleskeluluvan saanut muuttaisi heille osoitettuun kuntaan.

Usein kunnan ja oleskeluluvan saaneen toiveet eivät kuitenkaan vastaa toisiaan. Erityisesti maahanmuuttajien omat yhteisöt vetävät puoleensa uusia tulijoita. Oleskeluluvan saaneet ovat pyrkineet sijoittumaan varsinkin pääkaupunkiseudulle ja maakuntien keskuskaupunkeihin, vaikka sopimusperusteisia kuntapaikkoja olisi tarjolla muualla Suomessa.

Kotoutuminen säilyy suurena haasteena

Huhti-heinäkuun 2016 välisenä tarkasteluaikana uusiksi työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautui noin 1 600 Irakin, Somalian, Syyrian ja Afganistanin kansalaista. Heistä kotoutumissuunnitelma oli tehty jo kolmelle neljästä eli 75 prosentille. Palveluihin siirtyminen tapahtuu viiveellä, 16 prosenttia oli aloittanut koulutuksen tai työkokeilun keväällä tai kesällä. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltaessa koulutuksessa tai työkokeilussa aloittaneiden määrä kasvaa yli puoleen.

– Kaikille asiakkaille pyritään löytämään polku koulutukseen tai työelämään. Alustavat havainnot viittaavat siihen, että monilla on huomattavia puutteita koulutuksessa ja ammattiosaamisessa, vaikka joukossa on myös asiantuntemusta, jota pyritään hyödyntämään aiempaa tehokkaammin muun muassa elinkeinotoiminnassa. Henkilöiden kotoutuminen on merkittävä haaste, oikeus- ja työministeri Jari Lindström toteaa.

Koska työttömiä työnhakijoita ei tilastoida oleskelulupaperusteen mukaan, kansalaisuus on vain suuntaa antava tieto kuvaamaan viime syksynä turvapaikanhakijoina saapuneiden tilannetta. Tiedot koskevat tällöin kaikkia näiden kansalaisuuksien työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneita henkilöitä, joista vain osa on viime syksynä tulleita oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita. Kaikki oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat eivät toisaalta ohjaudu TE - toimistojen asiakkaiksi, koska eivät ole työikäisiä tai muuten työmarkkinoiden käytettävissä (kuten esimerkiksi oleskeluluvan saaneet lapset ja nuoret, kotiäidit sekä työiän ylittäneet).

Lisätiedot:
oikeus- ja työministerin erityisavustaja Sakari Puisto, puh. 046 923 4915
ylijohtaja Tuija Oivo, TEM, puh. 050 396 0168

 
Sivun alkuun