Hyppää sisältöön

Omatoimisen työnhaun mallin valmistelua jatketaan kolmikantaisesti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2018 13.50
Uutinen

Työministeri Jari Lindström on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on jatkaa omatoimisen työnhaun mallin valmistelua. Mallin tavoitteena on työttömyysturvan vastikkeellisuuden toteuttaminen siirryttäessä maakuntamalliin.

Hallitus teki 25.10.2018 esityksen, jonka mukaan työttömyysturvaoikeuteen liittyvän omatoimisen työnhaun mallin valmistelua jatketaan kolmikantaisesti. Pohjana käytetään luonnosta, jonka valmistelu keskeytettiin loka-marraskuussa 2018 osana hallituksen esitystä kolmikantaisesta valmistelusta. Työryhmä ei tule käsittelemään työttömyysturvan ns. aktiivimallia tai työnhakijan palveluprosessia.

Työryhmän asettamiskirjeen mukaan valmisteltavan mallin tulee olla julkisen talouden kannalta kestävä, yksittäisen työnhakijan näkökulmasta kohtuullinen ja sen tulee turvata työnhakijoiden välinen yhdenvertaisuus. Mallin tulee tukea osaavan työvoiman saatavuutta ja varmistaa sekä työnhakijoiden tehokas työnhaku että osallistuminen työnhakua ja työllistymistä tukeviin palveluihin. Keinoina voidaan käyttää sekä työttömyysturvaseuraamuksiin liittyvää ohjausvaikutusta että mahdollisia työhön hakemista ja vastaanottamista tukevia kannusteita.

Työryhmän puheenjohtajana toimii työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth työ- ja elinkeinoministeriöstä. Työryhmässä on jäseniä työ- ja elinkeinoministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, Akava ry:stä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta ja Suomen Yrittäjät ry:stä.

Työryhmän määräaika päättyy helmikuun lopussa 2019. Jos työryhmän työ johtaa hallituksen esityksen antamiseen eduskunnalle, asiasta päätetään ensi kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Lisätiedot:
vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, TEM, p. 0295 049 084

 
Sivun alkuun