Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Tillkomsten av läroavtalsplatser underlättas

Arbets- och näringsministeriet
14.12.2017 13.35
Pressmeddelande

Avsikten är att underlätta tillkomsten av läroavtalsplatser. Regeringen lämnade en proposition om detta den 14 december 2017.

Enligt propositionen kan arbetsgivare i fortsättningen anställa en läroavtalsstuderande i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande för viss tid, oberoende av arbetsgivarens skyldighet att erbjuda mera arbete eller skyldighet att återanställa.

Statstjänstemannalagen ska ändras så att arbetsgivaren kan anställa en läroavtalsstuderande i tjänsteförhållande för viss tid, oberoende av den i statstjänstemannalagen föreskrivna återanställningsskyldigheten.

Propositionen syftar till att möjliggöra läroavtal även inom branscher med många deltidsanställda.

Målet är att förbättra möjligheterna för studerande i yrkesinriktad utbildning att få en arbetsplats för läroavtalsutbildning. På detta sätt främjas möjligheterna för studerande i yrkesutbildning att komma in i arbetslivet och att skaffa sig sådant kunnande som krävs på arbetsmarknaden.

Ändringarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Tarja Kröger, regeringsråd, ANM, tfn 029 504 8937

 
Sivun alkuun