Hyppää sisältöön

Osatyökykyiset nopeammin työhön

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2020 11.21
Uutinen

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on käynnistänyt osatyökykyisten työllistymisen edistämisen mallinnuksen käytännön testaamisen yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä KEHA-keskuksen kanssa. Mallia on rakennettu viime kuukausien aikana yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa.

Pilotointi toteutetaan osana työllisyyden palvelumallien uudistamisprosesseja, kuten työllisyyden kuntakokeiluja ja Työkykyohjelmaa. Testausvaiheella tavoitellaan osatyökykyisten työllistymisen nopeuttamista.

Mallissa korostuu yksilöllisempi ja räätälöity asiakaspalvelu sekä tiivis yritys- ja työnantajayhteistyö

Osaamiskeskuksen teettämä osatyökykyisten työllistymisen mallinnus on herättänyt työllistymispalvelujen ammattilaisissa laajaa kiinnostusta. Mallinnuksessa kehitetyn työkalun avulla työttömien yksilöllisiä tilanteita arvioitiin voitavan tunnistaa paremmin ja päästä kohdentamaan toimenpiteitä oikea-aikaisemmin. Tästä syystä Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus päätti kartoittaa mallinnuksen hyödyttävyyttä työllistymisen edistämisessä. Kartoitus toteutettiin laajalla tiedonkeruulla eri puolilta Suomea, julkishallinnon eri tasoilta. Kartoitusta ohjaavana kysymyksenä oli: Voiko osatyökykyisten työllistymisen mallinnus palvella työllistymispalvelujen asiakaslähtöisyyttä, asiakkaiden palvelutarpeita, kustannustehokkuutta, tuloksellisuutta?

”Tämä on konkreettinen ja pitkälle jäsennelty malli, jolla päästäisiin mittaamaan vaikuttavuutta”

Mallinnuksen asiakasryhmittelyä ja sen perusteella tehtävää yksilöidympää asiakkaiden tunnistamista pidetään kriittisen tärkeänä kohtana työllisyyspalvelujen uudistamisessa. Mallinnus tarjoaa lisäksi laskentamallin yhteiskunnallisten hyötyjen ennakko- ja jälkikäteisarviointiin.

Rekisteritietojen pohjalta rakennettu malli auttaa arvioimaan toteutettavien hankkeiden vaikutuksia julkishallinnon tuloverokertymään sekä säästöihin työttömyysetuuksissa ja asumis- ja toimeentulotukimenoissa. Tämä yhdessä asiakasryhmittelyn kanssa edistää osaltaan julkisten varojen käytön tehostamista mahdollistaen vaikutusten hankinnat.

Mallinnuksen testausta valmistellaan yhteisellä työryhmällä ja testausta koordinoi Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus. Testauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan kahdesta kolmeen TE-toimiston ja kunnan kanssa yhteiskehittämistä hyödyntäen. Ensimmäinen vaihe kestää kesäkuuhun 2021 asti. Testausvaiheen oppeja levitetään prosessin aikana laajalti ja ne ovat hyödynnettävissä mm. pohjoismaisen työvoiman palvelumallin kehittämistyössä. Mallinnuksen osoittautuessa tulokselliseksi se voidaan skaalata palvelujärjestelmän eri kohtiin parantamaan asiakaslähtöisyyttä ja yksilöllistä palvelutarpeen tunnistamista.

Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen haluaa vahvistaa eri tahojen yhteistyötä, varmistaa yksilöllisen tuen asiakkaille sekä kehittää vaikuttavuuslähtöisiä palveluja varmistaen verovarojen tuloksellisen käytön.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Anna Tonteri, Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, TEM, [email protected]
mallinnusprojektin asiantuntija Liisa Björklund, [email protected]
mallinnusprojektin asiantuntija Petri Hilli, [email protected]

 
Sivun alkuun