Hyppää sisältöön

Päästökauppalain muutoksella valmistaudutaan tulevaan päästökauppakauteen

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2018 13.30
Tiedote

Hallitus antoi 8.11.2018 eduskunnalle esityksen laiksi päästökauppalain muuttamisesta. Muutoksella pantaisiin kansallisesti täytäntöön EU:n päästökauppaa koskevan direktiivin muutos ja valmistauduttaisiin tulevaan päästökauppakauteen.

Muutokset koskevat erityisesti vuodet 2021–2030 kattavaa EU:n neljättä päästökauppakautta. Niillä toteutettaisiin EU:n vuoteen 2030 ulottuva kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite päästökauppasektorin osalta.

Laissa ehdotetut muutokset koskisivat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista.

Lailla toteutettaisiin myös kansallisia parannuksia, kuten kevennetty menettely päästöjen tarkkailusuunnitelman päivittämiseksi sekä muutoksenhausta huolimatta noudatettavien Energiaviraston päätösten suurempi määrä.

Lisäksi maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät viranomaistehtävät siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle. Näiden lisäksi toteutettaisiin useita teknisiä muutoksia.

Lakiin sisältyisi myös valtioneuvostolle annettava valtuus päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Se voisi päättää myös päästöoikeuksien mitätöimisestä, jos sähköntuotantokapasiteettia suljetaan Suomen alueella kansallisten lisätoimien vuoksi. Kummassakin tapauksissa Suomen huutokaupattavien päästöoikeuksien määrää alennettaisiin vastaavasti.

Päästöoikeuksien mitätöiminen alentaisi päästöoikeuksien huutokauppatuloja arviolta 160 miljoonaa euroa kaudella 2021–2030, mutta se parantaisi velvoitteen täyttämisen kustannustehokkuutta. Jos valtioneuvosto päättäisi mitätöidä päästöoikeuksia sen seurauksena, että sähköntuotantokapasiteettiä suljetaan kansallisten lisätoimien vuoksi, menettäisi Suomi vastaavan määrän huutokauppatuloja.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Mikko Paloneva, TEM, puh. 029 504 7063

 
Sivun alkuun