Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Långtidsarbetslösheten fortsätter att minska

Arbets- och näringsministeriet
23.10.2018 9.10
Pressmeddelande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av september sammanlagt 232 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 43 500 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 11 200. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 70 300, vilket är 27 900 färre än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 88 500, dvs. 17 900 färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 4 300 färre än i september i fjol, dvs. sammanlagt 29 100. I januari–september avslutades i genomsnitt 68,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 3,4 procentenheter mer än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade något

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under september månad 50 500 nya lediga jobb, dvs. 1 000 fler än i september i fjol. Allt som allt fanns det i september 100 600 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 9 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av september deltog 126 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 100 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

I slutet av september fanns det i hela landet 12 600 permitterade, vilket är 4 900 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 6 700, vilket är 2 400 färre än i september i fjol.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 6,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i september 72 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 71,4 procent, dvs. 2,0 procentenheter högre än i september i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 170 000, vilket är 44 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 6,3 procent, dvs. 1,7 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna

Ytterligare upplysningar:
Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman ANM, tfn 029 504 8050

Länkar:

ANM:s sysselsättningsöversikt 

Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online

Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden 

 
Sivun alkuun