Hyppää sisältöön

Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.9.2019 9.01
Tiedote

Suurempi osa pk-yrityksistä vähentää kuin lisää investointeja. Odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, mutta vaimeammat kuin ennen. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta pk-yritysbarometrista, johon vastasi yli 6 000 pk-yrittäjää. Barometrin ovat teettäneet Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Pk-yritysten menestyminen perustuu niiden uudistumiskykyyn

– Moni yrittäjä pohtii kasvavan epävarmuuden keskellä, uskallanko työllistää ja investoida. On siksi tärkeä, että hallitus budjettiriihessään tekee päätöksiä, jotka vahvistavat luottamusta talouteen ja yrittäjyyteen sekä kannustavat investointeihin. On hyvin vakava tilanne, jos suomalainen yrittäjä ei uskalla investoida, kuten barometri viestii, sanoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni.

Pk-yritysbarometriin vastanneet pk-yritykset tekevät erilaisia teknologiaan, osaamiseen ja liiketoimintaan liittyviä uudistuksia, jotka tukevat niiden menestymistä.

– On ilahduttavaa, että lähes 60 % on kouluttanut henkilöstöään, reilu neljännes on ottanut käyttöön uutta teknologiaa ja viidennes on ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja, toteaa Kulmuni.

Pk-yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan, mutta odotukset laskeneet

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Odotukset ovat positiiviset, mutta vaimentuneet viime keväästä. Myös liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvuodotukset ovat laskeneet. 

Suurimmat haasteet pk-yritysten arvioissa on investointien lähiajan kehityksessä. Odotukset ovat selvästi negatiiviset, ja jatkoivat laskuaan. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi. 

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Pk-yrityksiin syntyy vähemmän uutta työtä

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä aiempaa voimakkaammin: odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä ovat heikommat kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä.

– Edelleenkin pk-yrityksissä on tarve lisätä henkilöstöä, mutta lisäkannusteita tarvitaan, jotta työllisyystavoitteet voisivat toteutua, Kuismanen sanoo. 

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä ei kasva

Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen niiden määrä on laskenut. 

– Huolestuttavaa on lisäksi se, että niiden yritysten, jotka eivät ilmoita tavoittelevansa kasvua, määrä on trendinomaisessa nousussa, Kuismanen sanoo.

Kasvuhakuisilla yrityksillä suurin tarve rahoitukselle

Barometrin mukaan rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on edelleen vähentynyt.

Myönteistä rahoituksenottamisaikomuksissa on kasvuhakuisten yritysten suurena säilynyt ja jopa hieman kasvanut kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan.

TEM, Suomen Yrittäjät ja Finnvera tekevät kahdesti vuodessa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista asemaa kartoittavan Pk-yritysbarometrin. Barometriin haastatellaan noin 4 000—6 000 yrityksen edustajaa eri päätoimialoilta.

– Kasvuhakuisilla yrityksillä on suurin tarve rahoitukselle ja yksi yleisimmistä kasvun esteistä niille on rahoituksen saatavuus. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden pk-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa eli vakuuspulaa, kertoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Lisätietoja:

elinkeinoministerin erityisavustaja Kari Jääskeläinen, TEM, puh. 044 058 1030, [email protected]
neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo, TEM, puh. 0295 048 084, [email protected]
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, puh. 050 3560 705, [email protected]
liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä, Finnvera Oyj, puh. 029 460 2576, [email protected]

 
Sivun alkuun