Hyppää sisältöön
Media

Professori Jarmo Partanen selvittämään sähkön jakeluverkkojen hinnankorotuksia ja niiden alueellista kohdentumista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 28.5.2018 10.10
Tiedote

Sähkön siirtohintojen korotusten syyt ja alueellinen kohdentuminen otetaan tarkempaan tarkasteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut sähkötekniikan professori Jarmo Partasen asian selvittäjäksi. Selvitystyö käynnistyy kesäkuun alussa ja valmistuu 15.12.2018 mennessä.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen aloitteesta asetetun selvittäjän tehtävänä on laatia selvitys sähkönjakeluverkkojen siirtohintojen korotusten taustalla olevista syistä ja verkonhaltijoiden valitsemien investointitapojen perusteista sekä etsiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimitusvarmuutta parantavia investointeja ja sitä kautta saavuttaa kustannussäästöjä. Selvitystyössä tulee tarkastella myös siirtohintojen korotusten alueellista kohdentumista ja harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä.

Selvitystyössä tulee tarkastella esimerkiksi siirtohintojen roolia sähkön kokonaishinnassa nyt ja tulevaisuudessa, toimitusvarmuusinvestointien ja -toimenpiteiden reaalista vaikutusta siirtohintoihin, toimitusvarmuusvaatimusten vaikutuksia erityisesti harvaan asuttujen alueiden jakeluverkkojen taloudelliseen tilanteeseen sekä mitä vaihtoehtoisia tapoja verkkoyhtiöillä on tällä hetkellä saavuttaa toimitusvarmuustavoitteet.

Selvittäjän asettaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska keskustelu siirtohintojen korotuksista on jatkunut erityisesti harvaan asutuilla seuduilla toimivien jakeluverkkoyhtiöiden asiakaspiirissä.

Taustalla 2000-luvulla esiintyneet laajat sähkökatkot ja niiden vuoksi sähköyhtiöille asetetut velvoitteet

Sähkömarkkinalakiin sisällytettiin vuonna 2013 lumikuormista ja myrskyistä johtuneiden laajojen sähkökatkojen seurauksena niiden ehkäisyä koskevien toimenpiteiden paketti. Laissa esitetyt vaatimukset sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamiseksi vuoden 2028 loppuun mennessä aiheuttavat verkkoonsa investoivien sähköyhtiöiden asiakkaille hinnankorotuksia. Jakeluverkkoyhtiöt päättävät itsenäisesti, mitä keinoja ne käyttävät toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Eräiden jakeluverkkoyhtiöiden poikkeuksellisen suuret siirtohintojen korotukset aiheuttivat vuonna 2016 laajan julkisen kohun ja suuren joukon valituksia kuluttajariitalautakuntaan ja kuluttaja-asiamiehelle. Sen jälkeen sähkömarkkinalakiin tehtiin vuonna 2017 täsmennys, jossa asetettiin yläraja siirtohintojen vuotuisille korotuksille. Myös harvaanasuttujen alueiden jakeluverkkoyhtiöiden mahdollisuutta saada lisäaikaa toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseen helpotettiin samassa yhteydessä.

Lisätiedot:
energiaministerin erityisavustaja Vilhartti Hanhilahti, puh. 040 836 4823
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, puh. 029 506 4828

 
Sivun alkuun