Hyppää sisältöön
Media

Suomen kestävän kasvun ohjelma
Rahoitushaku energiajärjestelmän ja teollisuuden vihreän siirtymän edistämiseksi on käynnistynyt

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2021 14.18
Tiedote
Suomen kestävän kasvun ohjelma

Suomen kestävän kasvun ohjelman energiainvestointitukien ensimmäinen haku on käynnissä 20.12.2021–4.3.2022. Rahoitusta on haettavissa energiainfrastruktuurihankkeisiin, uuteen energiateknologiaan, vähähiilisen vedyn tuotantoon ja varastointiin, hiilidioksidin talteenottoon ja käyttöön sekä teollisuuden prosessien sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Tavoitteena on vähentää Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, tukea Suomen hiilineutraalisuustavoitteita, sekä kannustaa elinkeinoelämää uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian käyttöönottoon. 

Ensimmäinen hakukierros on suunnattu energiainvestointi- ja energiainfrastruktuurihankkeisiin, joiden investointikustannukset ylittävät 5 miljoonaa euroa.

”Energiainvestointituet koskevat suuren mittaluokan hankkeita, joilla on todellista vaikuttavuutta. Nyt haussa olevalla rahoituksella edistetään vihreää siirtymää laittamalla energia- ja vetyinvestoinnit isosti liikkeelle Suomessa”, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Energiainvestointitukea voivat hakea yritykset ja yhteisöt

Haussa oleva rahoitus kohdennetaan Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarin 1, eli vihreän siirtymän mukaisiin investointeihin. Suomen kestävän kasvun ohjelmassa näihin kokonaisuuksiin on varattu yhteensä 520 miljoonaa euroa.

Samalla hakemuslomakkeella on mahdollista hakea rahoitusta 

  • energiainfrastruktuuri-investointeihin,
  • uuden energiateknologian investointeihin,
  • vähähiilisen vedyn sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä
  • teollisuuden prosessien suoraan sähköistämiseen ja vähähiilistämiseen.

Tukea voidaan myöntää yrityksille ja yhteisöille. Tukea voidaan myöntää ainoastaan hankkeille tai hankkeen osalle, jotka eivät käynnistyisi ilman tukea.

Hankkeiden on valmistuttava viimeistään 30. kesäkuuta 2026.

Tavoitteena ensimmäiset tukipäätökset keväällä 2022

Rahoitusta haetaan Business Finlandin sähköisen asiointipalvelun kautta, mutta rahoituspäätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö. 

Hakemusten vertailussa tarkastellaan erityisesti hankkeiden energia- ja päästövaikutuksia, kustannustehokkuutta, toteutettavuutta, hankkeisiin sisältyvän teknologian uutuusarvoa, teknologian tai hankkeen monistettavuutta sekä hankkeiden muita vaikutuksia. Hakemusten on myös noudatettava ”ei merkittävää haittaa” -periaatetta, eli investointien täytäntöönpanosta ei saa aiheutua merkittävää haittaa ympäristötavoitteille.

Tukipäätösten aikataulu riippuu hakemusten määrästä ja käsittelytarpeesta. Tavoitteena on, että ensimmäiset tukipäätökset tehdään keväällä 2022. 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää hakua koskevan infotilaisuuden 14.1.2022.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Antti Siika-aho, p. 029 504 7228
johtava asiantuntija Juho Korteniemi, TEM, p. 029 504 7054 (ohjelmakokonaisuus, energia)
johtava asiantuntija Jyrki Alkio, TEM, p. 029 504 7103 (ohjelmakokonaisuus, teollisuus)
erityisasiantuntija Ossi Paanala, TEM, p. 029 504 7310 (hankekäsittely)
erityisasiantuntija Saara Ylikraka, TEM, p. 029 504 7321 (juridiikka)

Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU

 
Sivun alkuun