Hyppää sisältöön

Rahoitusta saavat matkailun kehittämishankkeet valittu

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2020 10.17
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät 3.7.–31.8. rahoitushaun matkailun alueorganisaatioille ja vastaaville alueella laaja-alaisesti matkailua kehittäville toimijoille. Rahoitettavien hankkeiden pääasialliseksi tavoitteeksi edellytettiin matkailuelinkeinon elpymisen edistämistä ja matkailun kehittämistä alueilla. Määräajassa tuli 89 hakemusta, joista 29 hanketta esitetään rahoitettavaksi.

Hakuehdot täyttäneet hakemukset arvioitiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton edustajien muodostamassa arviointiryhmässä hakuilmoituksessa määritettyjen kriteerien pohjalta. Hankkeiden tuli olla yhteensopivia Suomen matkailustrategian kattoteemojen kanssa. Strategian kattoteemoja ovat kestävyys Suomen matkailun kilpailuvalttina, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus ja kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Valitut hankkeet edistävät matkailuelinkeinon elpymistä eri puolilla maata. Hankkeilla vastataan paikallisiin kehittämistarpeisiin, ja samalla niillä voidaan edistää valtakunnallisen matkailustrategian toimeenpanoa. Hankkeet kohdentuvat alueilla useiden toimijoiden eduksi. Ne toteutetaan nopealla aikataululla vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeiden sisällöissä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen.

– Koronakriisi on kurittanut erityisesti matkailualaa ja sillä on ollut laajoja aluetaloudellisia vaikutuksia. Nyt jaettavalla hankerahoituksella tuetaan matkailuelinkeinon ja samalla alueiden elpymistä, sekä tavoitellaan Suomen matkailustrategian ja hallitusohjelman mukaisia pitkäkestoisia matkailua edistäviä vaikutuksia, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Hankkeiden rahoitus

Matkailun alueorganisaatioille kohdennettu kilpailtu rahoitushaku toteutettiin ensimmäistä kertaa. Idea rahoitushakuun tuli työ- ja elinkeinoministeriön koolle kutsumissa matkailutoimijoiden tapaamisissa alkuvuodesta. Koronapandemia vauhditti rahoitushaun toteuttamista jo kuluvalle vuodelle. Hankkeisiin on varattu neljä miljoonaa euroa, josta maksetaan hankkeiden lisäksi rahoittavina viranomaisina toimivien Varsinais-Suomen liiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton hankehallinnoinnista aiheutuvat kulut.  Matkailun lisärahoitus on osa vuoden 2020 neljättä lisätalousarviota, jonka eduskunta hyväksyi 25.6.2020.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii pääsääntöisesti Etelä-Savon maakuntaliitto. Etelä- ja Länsi-Suomen maakuntien alueelle sijoittuvien toimijoiden rahoittavana viranomaisena toimii pääsääntöisesti Varsinais-Suomen liitto. Hankkeiden saamat tukisummat täsmentyvät maakuntahallitusten päätöksissä (Varsinais-Suomi 19.10. ja Etelä-Savo 26.10.). Rahoitus edellyttää valtioneuvoston päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta Varsinais-Suomen liitolle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle.

Lisätiedot:

elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, TEM, p. 040 658 3510 (haku yleisesti)
erityisasiantuntija Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, p. 040 039 5606 (arviointi yleisesti)
kehittämispäällikkö Heli Gynther, Etelä-Savon maakuntaliitto, p. 040 773 7285 (arviointi, Itä- ja Pohjois-Suomen hakemukset)
aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio, Varsinais-Suomen liitto, p. 040 506 3715 (arviointi, Etelä- ja Länsi-Suomen hakemukset)

Arviointiryhmän rahoitettavaksi esittämät hankkeet
 
Sivun alkuun