Hyppää sisältöön
Media

Raportti: Investointien, kasvun ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan monipuolista, vastuullista ja osaavaa kotimaista omistajuutta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 24.3.2021 10.32
Tiedote

Kotimaisen omistamisen ohjelmassa esitetään visio suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030, jolloin omistajuutta arvostetaan laajasti ja omistaminen koetaan yhteisenä hyvänä. Vastuullisen omistajuuden kulttuuri sekä vaurastumisen hyväksyminen ovat suomalaista identiteettiä. Asenneilmapiiri omistajuuteen on avoin ja kannustava.

Kansanedustaja Juha Sipilän johtama työryhmä luovutti raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle 24.3.2021. Työryhmän tehtävänä oli tunnistaa keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa yritysten suomalaista omistajuutta.

Työryhmä ehdottaa lähes 70 lyhyen tai pidemmän tähtäimen toimenpidettä

Osa työryhmän toimenpide-esityksistä liittyy yritysten ja kotitalouksien tämän hetken haasteisiin. Pääosin ehdotukset kuitenkin tähtäävät siihen, että suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset olisivat huomattavasti nykytilannetta vahvempia kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

– Suomen talouskasvu ja menestyminen ovat omissa käsissämme. Osaavalla kotimaisella omistajuudella voidaan vaikuttaa tuottavuuteen ja investointeihin. Omistajuudessa on loppujen lopuksi kysymys hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta eli kansalaisten hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Talouskasvu on täysin välttämätöntä hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamiseksi. Tämä taas edellyttää vahvaa omistajayhteiskuntaa, missä tarvitaan enemmän osaavia omistajia. Yritystoiminnan kölinä ja kasvun mahdollistajana toimivan oman pääoman vahvistamiseksi tarvitaan sitoutunutta omistusta ja rahoituksen pullonkaulojen poistamista. Talouden ja tuottavuuden kasvu sekä sitä kautta suomalaisten hyvinvointi ovat onneksi meidän suomalaisten omissa käsissämme, sanoo työryhmän puheenjohtaja kansanedustaja Juha Sipilä.

Yritysten toimintaedellytyksiin ja rahoitukseen useita ehdotuksia

Talouden perustana toimii vahva yrittäjä- ja perheomisteinen pk-yritysten joukko, joka investoi Suomeen ja menestyy vientimarkkinoilla. Työryhmän esitysten lähtökohtana on varmistaa se, että yrityksille on tarjolla niiden jokaisessa kehitysvaiheessa riittävät ja oikein mitoitetut kannustimet ja rahoitusvälineet. Suomesta tulee löytyä laaja-alaista ja ammattimaista omistajaosaamista kaikkiin elinkaaren vaiheisiin.  

Ehdotukset edistävät ja vahvistavat muun muassa business-enkeleiden sijoitusmahdollisuuksia, yrittäjien toimintaedellytyksiä ja sekä yritysten rahoitusvaihtoehtoja. Myös omistajavaihdosten sujuvoittamiseksi on useita ehdotuksia, kuten omistajanvaihdoksia edistävä vaikuttavuusinvestointihanke.

Työryhmä haluaa kehittää myös yritysten henkilöstöomistamisen malleja ja ehdottaa muun muassa henkilöstörahastojen perustamisen helpottamista. Optiot tulisi huomioida kansainvälisten osaajien houkuttelussa.

Talousosaamista ja myönteistä asenneilmapiiriä omistamiseen vahvistettava

Työryhmän mukaan suomalaisen yhteiskunnan tulee panostaa myönteiseen asenneilmapiiriin ja omistajuuden osaamiseen kaikilla koulutusasteilla, aina peruskoulusta alkaen. Opetussuunnitelmien talousosaamisen sisältöjen riittävyyttä ja ajantasaisuutta tulee tarkastella ja akateemista tutkimusta lisätä.

Ohjelman tavoitteena on, että kansalaiset kokevat säästämisen, sijoittamisen ja omistamisen omakseen. Työryhmä ehdottaa osakesäästötilin jatkokehittämistä muun muassa siten, että osakesäästötilille sijoitettavien rahavarojen enimmäismäärä nostettaisiin 100 000 euroon. Lisäksi kannustetaan vapaaehtoiseen eläkesäästämiseen osakkeita omistamalla.

Raportti perustuu lukuisiin kuulemisiin

Työryhmä kuuli yli sataa asiantuntijaa ja järjesti kuusi ”Kohti vastuullista kotimaista omistajuutta” - alueellista kuulemistilaisuutta. Lisäksi työryhmä sai kirjallisen lausunnon 24 organisaatiolta. Tämän ohella yrityksille, sidosryhmille ja kansalaisille järjestettiin useita verkkokyselyitä.

Työryhmän raportin yhteydessä julkaistaan useampi taustaraportti: Tytäryhtiötalous ja ulkomaiset yritysostot Suomessa: uhka vai mahdollisuus? (Tero Luoma), Kuvaus kotimaisen omistajuuden toimintaympäristöstä (työryhmän sihteeristön taustaraportti) sekä ”Omistamisen toimintaympäristö ja politiikkatoimenpiteet verrokkimaissa”  (4Front Oy:n selvitys).

Lisäksi aiemmin on julkaistu Yrityskatsauksen artikkelikokoelma teemalla ”Vastuullinen ja osaava kotimainen omistajuus”. Nämä neljä raporttia yhdessä Yrityskatsauksen kotimaisen omistajuuden teemanumeron kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa laaja-alaisen perehtymisen suomalaiseen kotimaisen omistamisen ympäristöön.

Lisätiedot:

työryhmän puheenjohtaja Juha Sipilä, [email protected]
työryhmän varapuheenjohtaja Philip Aminoff, [email protected]

 
Sivun alkuun