Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Den uppdämda efterfrågan påskyndar turismens återhämtning förutsatt att reserestriktionerna avvecklas

Arbets- och näringsministeriet
17.6.2021 9.31 | Publicerad på svenska 18.6.2021 kl. 9.45
Pressmeddelande

Till följd av coronapandemin är läget inom turistbranschen också i början av 2021 fortsatt svårt. Företagen bedömer att omsättningsutvecklingen kommer att vara sämre än ifjol. Enligt rapporten Turismens utsikter som publicerades den 17 juni 2021 återhämtar sig turistbranschen snabbt när reserestriktionerna börjar avvecklas.

Efter fyra på varandra följande tillväxtår stoppade coronapandemin turismen våren 2020. De strikta inresekraven, de restriktioner som gäller restauranger och begränsningarna av sammankomster har försämrat möjligheterna för företagen och arbetstagarna i branschen att klara sig. 

Man har försökt hjälpa företagen att ta sig ut ur krisen genom olika åtgärder. Trots anpassningsåtgärderna tror företagen att omsättningsutvecklingen år 2021 är svagare än år 2020. I januari–april 2021 uppgick antalet övernattningar i inkvarteringsställena till sammanlagt 3,23 miljoner. Antalet var 31 procent lägre än under motsvarande period i fjol. Enligt arbetsförmedlingsstatistiken från april 2021 har ökningen i antalet arbetslösa och permitterade varit störst inom flygtrafiken samt restaurang- och inkvarteringsbranschen jämfört med april 2019.

Risken är att Finland missar den växande turistmarknaden

Det finns en risk för att Finland hamnar utanför den globala turistmarknaden om det drar ut på tiden att införa EU:s digitala covid-19-intyg och få tydliga riktlinjer för ankomst till Finland. När turismen kommer igång igen riktar konsumenterna och researrangörerna sitt intresse till resmål där handelsutsikten är förutsägbar och rutinerna vid ankomst till landet är smidiga. 

Turismen till Finland och finländarnas utlandsresor återhämtar sig betydligt långsammare än resorna i hemlandet. Coronakrisen minskar de utländska turisternas konsumtion i Finland i år med cirka 80 procent, det vill säga 3,8–4,2 miljarder euro. Det kommer uppskattningsvis att dröja till åtminstone 2023 innan efterfrågan återgår till siffrorna för 2019.

Passagerartrafiken är optimistisk inför sommaren. Finnair har planer på att öka antalet flyg sommaren 2021 i synnerhet när det gäller fritidsresor. Tågresor förväntas också återhämta sig under sommaren. I april i år reste nästan 200 000 personer med båt, största delen mellan Finland och Estland. Jämfört med svackan i passagerartrafiken tredubblades antalet passagerare, men jämfört med april 2019 var andelen passagerare dock endast 14 procent.

Under åren före coronapandemin växte turismen i Finland upp till nästan 16 miljarder euro, vilket utgjorde 2,7 procent av Finlands bruttonationalprodukt. Före coronapandemin sysselsatte landets 29 000 turistföretag över 142 000 personer, det vill säga 5,4 procent av alla sysselsatta i Finland. 

Ytterligare upplysningar: 
Ida Honkanen, sakkunnig, tfn 029 504 7033, [email protected]
Katri Lehtonen, utvecklingschef, tfn 029 506 4926, [email protected]
 

 
Sivun alkuun