Hyppää sisältöön

Raportti: Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistaa pk-yritysten osaamispohjaa ja kasvua

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2019 10.01
Tiedote

Pk-yrityksistä 17 prosenttia tekee yhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittaa 12 prosenttia, yliopistojen 7 prosenttia ja tutkimuslaitosten 4 prosenttia yrityksistä. Yliopistojen ja eritoten tutkimuslaitosten osalta yhteistyötä voidaan pitää matalana.

– Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyötä tekevät pk-yritykset ovat Suomen elinkeinoelämän uudistumisen kannalta oleellisia. Uudistamalla innovaatiopolitiikkaamme ja esittämällä lisäresursseja haluamme tarjota mahdollisuuksia aiempaa useammalle yritykselle tehdä menestyksellistä yhteistyötä, linjaa johtaja Olli Koski työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Yhteistyötä tekevät pk-yritykset eroavat muista pk-yrityksistä muun muassa siten, että ne:

  • ovat innovatiivisempia ja kehittämisorientoituneempia
  • ovat useammin voimakkaasti kasvuhakuisia
  • ovat henkilöstömäärältään ja liikevaihdoltaan suurempia kuin muut pk-yritykset keskimäärin
  • toimivat useammin valtakunnallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla
  • aikovat hankkia muita useammin lisää työvoimaa

Yhteistyömuodoista ammattikorkeakoulujen kohdalla korostuvat koulutus ja opinnäytteet. Yliopisto- ja tutkimuslaitosyhteistyö liittyy useimmiten innovaatioiden kehittämiseen, muun muassa t&k-toiminnan keinoin. Tutkimuslaitosyhteistyössä korostuvat myös tilaustutkimus ja tutkimusinfrastruktuurin käyttö.

Yhteistyö on johtanut yritysten tietopohjan ja osaamisen vahvistumiseen ja jäsentyneempään näkemykseen tulevista kehitystrendeistä ja markkinoista. Myös pilotointi ja tuotetestaus sekä uuden teknologian, menetelmän ja laitteen käyttöönotto olivat varsin yleisiä tuloksia.

Pk-yritysten yhteistyöstä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa on saatu ensimmäistä kertaa koottua kansallisen tason tietoa. Selvitys on ainutlaatuinen myös kansainvälisesti, sillä vastaavaa, etenkin alle 10 hengen yrityksiin keskittyvää tutkimusta ei ole aiemmin tehty.

Raportissa on muun muassa selvitetty, kuinka monet pk-yritykset ovat tehneet yhteistyötä ko. organisaatioiden kanssa, millaisia yhteistyötä tekevät yritykset ovat, minkälaista tämä vuorovaikutus on ollut sekä mihin tuloksiin yhteistyö on johtanut.

Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että yliopistoilla, tutkimuslaitoksilla ja ammattikorkeakouluilla on erilaiset profiilit ja vahvuudet, mutta pk-yritysten näkökulmasta samalla toisiaan täydentävää osaamista. Esimerkiksi tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tekevistä yli puolet harjoittaa yhteistyötä myös yliopistojen kanssa.

Tiedot kerättiin Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön kaksi kertaa vuodessa teettämän pk-yritysbarometrikyselyn yhteydessä. Taloustutkimus Oy on vastannut tiedonkeruusta ja temaattisen raportin valmistelusta.

Julkaisu: Pk-yritysten yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa

Lisätiedot:
pääsuunnittelija Kai Husso, TEM, puh. 0295 063 683
neuvotteleva virkamies Pirjo Kutinlahti, TEM, puh. 0295 048 260

 
Sivun alkuun