Hyppää sisältöön

Raportti: Yritysten digitalisaatio tukemaan kestävää kehitystä ja ilmastotavoitteita

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.4.2021 10.00
Tiedote

Vuonna 2030 suomalaisen teollisuuden tulee panostaa kestävään digitalisaatioon. Se tarkoittaa, että yritykset tuottavat ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta sekä hyödyntävät digiteknologioita ja datavirtaa. Tämä luo Suomelle kansainvälistä kilpailuetua.

Visio esitetään työ- ja elinkeinoministeriön Tekoäly 4.0 -ohjelmassa, jonka väliraportti julkaistiin 26.4.2021. Ohjelman tehtävänä on vauhdittaa erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota.

– Ohjelmassa kiinnitetään huomiota valmistavan teollisuuden pk-yrityksiin ja niiden digitaalisten kyvykkyyksien kasvattamiseen. Erityisesti ohjelman kohteena ovat ne yritykset, joilla on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia digitalisaatiossa. Pyrimme näin kasvattamaan digitalisaation kärkiyritysten joukkoa, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

– Tarvitsemme kestävän digitalisaation edistämiseksi ja Tekoäly 4.0 -ohjelman toimeenpanemiseksi verkostojen verkoston, joka mahdollistaa suositeltavien toimenpiteiden kokoamisen ja niiden hajautetun toimeenpanon. Yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä julkisten organisaatioiden, kuten kaupunkien ja maakuntien, muodostamilla paikallisilla kehittämisyhteisöillä ja -hankkeilla on agendamme toteutuksessa ratkaiseva rooli, toteaa Tekoäly 4.0 -ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Herlin.

Pk-yritykset ovat suuria yrityksiä jäljessä digitalisaatiossa

Raportissa esitetään tilannekuva suomalaisyritysten digitalisaatiosta tällä hetkellä. Suomi on yksi EU:n digitalisaatiokehityksen edelläkävijöistä ja pitkäaikaisista johtajista. Kahtena viime vuotena Suomi on sijoittunut ensimmäiselle sijalle EU:n digitalisaatiomittari DESIssä (Digital Economy and Society Index), jolla mitataan laaja-alaisesti digitalisaation etenemistä yhteiskunnassa.

Pk-yritysten edistyminen digitaalisten teknologioiden käytössä on kuitenkin merkittävästi hitaampaa kuin suurten yritysten.  Erityisesti datan analysoinnissa, esineiden internetin (IoT, Internet of Things) käytössä ja tietotekniikan osaamisessa isot yritykset ovat pieniä huomattavasti pidemmällä. Esimerkiksi tällä hetkellä 12 prosenttia yrityksistä käyttää tekoälyä, mutta pk-yrityksistä vain aniharva. Toisaalta myös pk-yritysten välillä erot ovat suuria.

Digitalisaatiokehityksessä on merkittäviä eroja myös toimialojen välillä. Eniten digitaalisuuteen panostavat ja sitä hyödyntävät ICT-ala ja liike-elämän palveluyritykset, joita kaupan ala seuraa lähituntumassa. Teollisuuden ja logistiikan sekä rakentamisen toimialoilla yritysten panostukset digitaalisuuteen ovat merkittävästi harvinaisempia.

Ohjelma vahvistaa pk-yritysten osaamista

Ohjelmassa esitetään neljä keskeistä tavoitetta suomalaisyritysten digitalisaation edistämiseksi. Tavoitteet ovat seuraavat:

  1. Nostamme pk-yritysten kärkijoukon teollisen digitalisaation globaaliin kärkeen
  2. Kasvatamme Suomen vaikuttavuutta EU:n tekoäly-, data- ja teollisuusstrategioiden toteuttamisessa
  3. Vahvistamme tekoälyjohtajuutta investoimalla kohdennetusti kärkiteknologioiden käyttöönottoon
  4. Edistyneet digiteknologiat palvelevat kestävän kehityksen tavoitteita ja siirtymää kohti hiilineutraalia Suomea 2035

Seuraavaksi ohjausryhmän työn tueksi perustetaan viisi alatyöryhmää, jotka jatkavat ja konkretisoivat ohjausryhmän aloittamaa työtä. Työryhmien teemat ovat pk-yritysten digikyvykkyys ja innovaatioyhteistyö, vaikuttava EU-yhteistyö, teknologiajohtajuus, digitaalinen vihreä siirtymä sekä viestintä ja digisiirtymän tolkullistaminen.

Ryhmiin kutsutaan laaja joukko yritysten ja muiden sidosryhmien edustajia ympäri Suomea. Toimeenpanoon kutsutaan kattavasti mukaan yritysverkostoja, järjestöjä, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, oppilaitoksia ja näiden tukiorganisaatioita, kuten kaupunkeja, maakuntien liittoja ja ELY-keskuksia. Ohjelman työ jatkuu hallituskauden loppuun.

Lisätiedot:

Tekoäly 4.0 -ohjelman puheenjohtaja Jussi Herlin, sähköposti: [email protected]
ylijohtaja, Tekoäly 4.0 -ohjelman varapuheenjohtaja Ilona Lundström, TEM, p. 029 504 7186
kehittämispäällikkö Petri Räsänen, TEM, p. 029 504 7287
suunnittelija Kristine Alanko, TEM, p. 029 504 7344

 
Sivun alkuun