Hyppää sisältöön
Media

ร้านอาหารทั่วประเทศสามารถเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้ภายใต้ข้อจำกัดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19.4.

20.4.2021 11.00
Tiedote

Tiedote 15.4.2021 Ravintolat voivat olla auki asiakkaille rajoituksin koko maassa maanantaista 19.4. alkaen, thai

ประกาศ วันที่ 15.4.2021

ร้านอาหาร และ ร้านค้าเกี่ยวกับอาหารจะต้องปิดบริการแก่ลูกค้าจนถึงวันอาทิตย์ที่ 18.4.2021 ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
การปิดให้บริการจะสิ้นสุดลงในเขต Pohjois-Savo ในวันศุกร์ที่ 16.4.2021 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดีขึ้น

ร้านอาหารทั่วประเทศฟินแลนด์สามารถเปิดให้บริการแก่ลูกค้าได้ในวันจันทร์ที่ 19.4.2021 โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดชั่วคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับเวลาการเปิดให้บริการ, เวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, การใช้พื้นที่และการเคลื่อนไหวของลูกค้าในพื้นที่ของร้านอาหาร และ จำนวนลูกค้าที่สามารถรองรับได้  

การปิดร้านอาหาร จะยังคงมีอยู่ในเขตที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคมีความรุนแรงที่สุด

การปิดให้บริการชั่วคราวของร้านอาหาร และ ร้านค้าเกี่ยวกับอาหารได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการที่พักอาศัยและกิจการด้านอาหาร กฎหมายระบุว่าคณะกรรมการกฤษฏีกามีหน้าที่ปรับหัวข้อกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ครอบคลุมการปิดให้บริการ หากการปิดให้บริการไม่ถือว่ามีความจำเป็นในเขตพื้นที่นั้นอีกต่อไป 

สถาบันบันด้านสุขภาพและสวัสดิการได้ให้การประเมินใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคในแต่ละพื้นที่ เมื่อวันพุธที่ 14.4.2021 ดังนั้นการปิดให้บริการจึงไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในเขต Pohjois-Savo ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการกฤษฏีกาจึงปรับหัวข้อกฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ครอบคลุมการปิดบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15.4.2021 

ร้านค้าด้านอาหารจะต้องปิดให้บริการแก่ลูกค้า ในพื้นที่ต่อไปนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 18.4.2021:

 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
 • Satakunta
 • Kanta-Häme
 • Pirkanmaa
 • Päijät-Häme
 • Kymenlaakso
 • Etelä-Karjala
 • Etelä-Savo
 • Pohjois-Karjala
 • Keski-Suomi
 • Pohjanmaa

พื้นที่ปิดให้บริการ จะไม่รวมพื้นที่ Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa และ Pohjois-Savo ในพื้นที่เหล่านั้น ร้านค้าด้านอาหารจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดซึ่งระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และ ข้อกำหนดต่าง ๆ ในกฎหมาย  

ข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาเปิดให้บริการ, เวลาในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ จำนวนลูกค้าที่สามารถให้บริการได้ 

เมื่อสิ้นสุดช่วงการปิดให้บริการแล้ว ข้อจำกัดสำหรับร้านค้าด้านอาหารยังคงดำเนินต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และข้อกฎหมายที่ปรับโดยคณะกรรมการกฤษฏีกา ประธานาธิบดีจะทำการรับรองการปรับเปลี่ยนกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อในวันศุกร์ที่ 16.4.2021 หลังการรับรองกฎหมายแล้ว คณะกรรมการกฤษฏีกาสามารถประกาศกฎหมายที่มีการระบุเกี่ยวกับข้อจำกัดของร้านค้าด้านอาหารในแต่ละพื้นที่ได้โดยละเอียดในวันศุกร์ ข้อจำกัดเหล่านี้จะมีอำนาจบังคับใช้ทันทีในวันจันทร์ที่ 19.4.2021 หลังการสิ้นสุดของการปิดให้บริการ 

กระทรวงสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข จะทำการประกาศเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านอาหารในวันศุกร์ที่ 16.4.2021

การยื่นขอเงินชดเชยจากการปิดให้บริการ จะเริ่มในวันที่ 12.5.

ร้านอาหาร และ บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องปิดให้บริการตามกฎหมายหรือคำสั่งอื่นของหน่วยราชการ สามารถได้รับเงินชดเชยเนื่องจากการปิดให้บริการได้ เงินชดเชยเนื่องจากการปิดให้บริการครั้งใหม่จะครอบคลุมบริษัทขนาดเล็ก และธุรกิจรายย่อย ซึ่งมีพนักงานไม่เกิน 49 คน 

การยื่นขอเงินชดเชยเนื่องจากการปิดให้บริการจะเริ่มในวันที่ 12.5.2021 บริษัทจะยื่นขอเงินชดเชยจากกรมการคลัง (Valtiokonttori)

การชดเชยเนื่องจากการปิดให้บริการสำหรับบริษัทขนาดใหญ่กำลังอยู่ภายใต้การเตรียมการ กระทรวงแรงงานและการประกอบอาชีพกำลังเจรจากับคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับเงื่อนไขและจำนวนเงินชดเชยที่สูงที่สุดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่อยู่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม:
ที่ปรึกษารัฐบาล Liisa Huhtala, กระทรวงแรงงานและการประกอบอาชีพ, โทร. 029 504 7062, การปิดบริการร้านอาหาร
ที่ปรึกษารัฐบาล Ismo Tuominen, กระทรวงสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข, ชื่อ.นามสกุล@stm.fi, ข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ
ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม Mikko Huuskonen, กระทรวงแรงงานและการประกอบอาชีพ, โทร. 0295 063 732, การชดเชยเนื่องจากการปิดบริการ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการปิดบริการของร้านอาหาร 
ข้อจำกัดของร้านอาหาร ในแต่ละเขตพื้นที่
ข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฏีกา เกี่ยวกับข้อจำกัดชั่วคราวในการเปิดบริการของร้านค้าด้านอาหาร ตามการปรับข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฏีกา เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มาตราที่ 2 § จะประกาศในเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานและการประกอบอาชีพ ในหน้าที่ระบุเกี่ยวกับคำตัดสิน 
 

Tiedote
Sivun alkuun