Hyppää sisältöön
Media

رستوران ها در بیشتر نقاط کشور تا تاریخ 4/18/ بر روی مشتریان بسته می باشند – تعطیلی در کیتیله (Kittilä) و پوهیان مای شمالی (Pohjois-Pohjanmaa) خاتمه می یابد

14.4.2021 16.39
Tiedote

Tiedote 8.4.2021 Ravintolat kiinni asiakkailta 18.4. asti suuressa osassa maata – sulku päättyy Kittilässä ja Pohjois-Pohjanmaalla, persiaksi


2021/4/8 اطلاعیه

رستوران ها و فروشگاه های دیگر مواد غذایی باید تا تاریخ 2021/4/18 درهمه مناطقی که برای جلوگیری از گسترش همه گیری کرونا  و پوهیان مای شمالی (Kittilä) ضروری است، بر روی مشتری ها بسته باشند. رستوران ها می توانند از تاریخ 2021/4/9 به بعد در کیتیله   باز باشند (Pohjois-Pohjanmaa)

:فروشگاه های مواد غذایی باید در استان‌های زیر بر روی مشتری ها بسته باشد 

(Uusimaa) اوسی ما 

(Varsinais-Suomi) وارسینایس سوآمی 

(Satakunta) ساتا کونتا 

(Kanta-Häme) کانتا-همه 

(Pirkanmaa) پیرکان ما 

(Päijät-Häme) پیت-همه  

(Kymenlaakso) کمن لاکسو 

(Etelä-Karjala) کاریالای جنوبی 

(Etelä-Savo) ساووی جنوبی 

(Pohjois-Savo) ساووی شمالی 

(Pohjois-Karjala) کاریالای شمالی 

(Keski-Suomi) فنلاند میانی 

استان های زیر شامل مناطق تعطیلی نمی‌شوند: جزایر الند Ahvenanmaa، پوهیان مای جنوبی Etelä-Pohjanmaa، کاینو Kainuu، پوهیان مای میانی Keski-Pohjanmaa، لاپلند Lappi و پوهیان مای شمالی Pohjois-Pohjanmaa.

هيئت دولت به طور منظم وضعیت بیماری را در مناطق مختلف پیگیری می کند. هيئت دولت بر اساس قانون موظف است که در صورتی که دیگر تعطیلی در منطقه ای ضروری نباشد و یا وضعیت بیماری در یکی از استان ها جدی تر شود، مقررات را تغییر دهد. 

هيئت دولت در تاریخ 2021/4/8 مقررات را درمناطقی که در ناحیه تعطیلی قرار دارند، تغییر داد. تغییرمقررات برمبنای ارزیابی مسئولین بهداشت از وضعیت بیماری مناطق است. سازمان بهداشت و رفاه (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) در تاریخ 2021/4/7 در مورد وضعیت بیماری گزارش خود را صادر کرد. 

تعطیلی برای کلیه شرکت های مواد غذایی اعمال می شود، به استثنای رستوران های پرسنلی

مراکز مواد غذایی که باید تعطیل شوند از جمله شامل کافی شاپ ها، رستوران ها، بارها و کلوپ های شبانه است که ورود به آنها برای عموم آزاد می باشد. این تعطیلی شامل تراس ها نیز می شود. با این حال، رستوران ها و کافی شاپ ها می توانند غذا و نوشیدنی بیرون بر مستقیماً به مشتری بفروشند و یا خودشان مستقیما و یا از طریق شرکتهای خدماتی دیگر مثلاً به خانه مشتری ببرند.

تعطیلی رستوران ها شامل رستوران های پرسنلی که ورود به آنها برای عموم آزاد نیست، نمی باشد. غذاخوری های خانه های سالمندان، بیمارستان ها، پادگان ها، زندان ها، مهد کودک ها و مدارس و نیز رستوران های پرسنلی دیگری که ورود به آنها برای اشخاص دیگر آزاد نیست، می توانند باز باشند. با این حال آنها باید محدودیت های دیگری که برای همه گیری کرونا وضع شده اند را رعایت نمایند. 

طرح حمایتی برای رستوران ها در حال تهیه است 

وزارت کار یك طرح حمایتی جهت جبران خسارت مناسب برای شرکت هایی که مکان های خدمات مشتری آنها بر مبنای قانون یا دستور مسئولین تعطیل شده، آماده نموده است. طرح دولت اکنون تحت بررسی مجلس است. طرح جدید جبران ایام تعطیلی، مربوط به شرکت های کوچک وشرکت های خرد (میکرو) است که پرسنل آنها حداکثر 49 نفر باشد. برای شرکت های بزرگ تر، هر چه سریع تر یک طرح حمایتی تهیه خواهد شد. 

زمان درخواست جبران ایام تعطیلی در ماه مه برای شرکت ها آغاز خواهد شد. شرکت ها می توانند این درخواست را در سازمان خدمات دولت (Valtiokonttori) ها می توانند این درخواست را در سازمان خدمات دولت انجام دهند.

:اطلاعات بیشتر
وزارت کار، شماره تلفن:029 504 7062 (Liisa Huhtala) مشاور هیئت مدیره: لیسا هوهتالا
3574 شماره تلفن050  396  (Piia Rekilä) مشاور ویژه وزارت کار پیا رکیله
  وزارت کار، شماره تلفن 0295 063  732 ، سوالات مربوط به جبران ایام تعطیلی  (Mikko Huuskonen) مشاور صنعتی میکو هوسکونن 

مقرره دولت در مورد محدویت موقتی ساعات کار فروشگاه های مواد غذایی برای جلوگیری از گسترش همه گیری بیماری 
پرسش و پاسخ در مورد تعطیلی رستوران ها و جبران ایام تعطیلی
نقشه محدودیت رستوران ها 
 

Tiedote
Sivun alkuun