Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

En utredning om nuläget för lokala avtal ger underlag för det fortsatta arbetet

Arbets- och näringsministeriet
14.2.2020 11.01
Nyhet

En färsk utredning beskriver nuläget för lokala avtal och förutsättningar för att främja det i Finland. Utöver den rättsliga ramen kartlägger utredningen även de olika parternas erfarenheter av praktiska utmaningar och möjligheter som gäller lokala avtal.

Utredningen innehåller en översikt av kollektivavtalssystem och lokala avtal i de övriga nordiska länderna, Nederländerna och Tyskland. I utredningen jämförs bland annat lönebildning samt arbetstider och flextider.

Effekterna av fler lokala avtal på samhällsekonomin och sysselsättningen granskas i ljuset av forskningslitteratur i utredningen. Effekterna av fler lokala avtal på produktiviteten och sysselsättningen beror enligt studier på hur avtalen genomförs och hur företagen och arbetsmarknaden anpassar sig till förändringen.

Utredningen har utarbetats utifrån arbetet av underarbetsgrupp 7 för främjandet av sysselsättningen. Den innehåller inga förslag på hur lokala avtal kan främjas. Underarbetsgruppen inleder sin beredning av förslag i början av 2020.

Ytterligare upplysningar:
Nico Steiner, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 001
Elli Nieminen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 247

 
Sivun alkuun