Hyppää sisältöön

Selvitys: Suomi on turvallinen ja varma maa harjoittaa liiketoimintaa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2018 13.00
Tiedote

Ulkomaalaistaustaisista johtajista jopa 95 prosenttia on sitä mieltä, että Suomi on turvallinen ja varma maa harjoittaa liiketoimintaa. Suomalaisen työelämän vahvuuksina pidetään turvallista ja tasa-arvoista työympäristöä, joustavia työaikoja sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen onnistumista.

Kehitettävää on etenkin eri kulttuureista tulevien työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisessä ja kommunikoinnissa.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Made by Finland -selvityksestä, johon haastateltiin Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, opiskelijoita ja johtajia. Tarkoituksena oli tarkentaa kuvaa suomalaisesta työelämästä osana Suomen maabrändiä. Vastaajista:

  • 87 prosenttia oli yhtä mieltä siitä, että työpaikoilla on turvallista työskennellä.
  • 82 prosenttia koki tasa-arvon vallitsevan naisten ja miesten välillä.
  • yli 80 prosenttia arvioi, että työntekijät ja johtajat ovat osaavia ja ammattitaitoisia, työntekijöillä on mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan, työntekijät tekevät työnsä tuottavasti ja laadukkaasti ja että työpaikoilla hyödynnetään taitavasti uutta teknologiaa.
  • yli 80 prosenttia arvioi, että työntekijöillä on korkea työmoraali, työpaikoilla on hyvä ilmapiiri ja että työntekijät osaavat työskennellä tiimeissä.

Selvitys kartoitti myös suomalaisen työelämän kehittämiskohteita. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei erilaisista kulttuureista tulevien vahvuuksia osata hyödyntää. Heikkouksia nähdään myös kielitaidoissa, kommunikaatiossa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, byrokratiassa erityisesti suurissa organisaatioissa sekä palkkauksessa.

Haasteita ulkomaalaistaustaisille osaajille asettavat suomalaisten yritysten rekrytointikäytännöt. Vastaajien mukaan uudet työntekijät valitaan liian usein organisaatioiden sisältä. Lisäksi suomen kielen taitoa korostetaan liikaa vaatimuksena.

Tuloksia hyödynnetään osaajien ja investointien houkuttelutyössä

– Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään houkuteltaessa ulkomaalaisia osaajia ja yrityksiä Suomeen muun muassa osana Talent Boost -ohjelmaa ja Invest In Finland -toimintoja, kertoo asiantuntija Elise Ramstad Business Finlandista.

Talent Boost on valtioneuvoston yhteinen, poikkihallinnollinen toimenpideohjelma, jossa ovat mukana maan suurimmat kasvukeskukset. Sen tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten osaajien houkuttelua Suomeen sekä Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä innovaatiotoiminnan tueksi.

Selvitys on osa laajempaa työelämäbrändityötä, jota tehdään työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa Työelämä 2020 -hankkeessa. Työelämäbrändi perustuu kolmeen bränditarinaan: osaamiseen, yhteistyöhön ja turvallisuuteen. Selvitykseen vastanneista yli kolme neljäsosaa arvioi bränditarinoista luotujen väittämien pitävän hyvin tai melko hyvin paikkansa.

Yhteensä 1085 vastaajaa

  • Selvitys toteutettiin kesä-syyskuussa 2018.
  • Sähköisen tiedonkeruun lisäksi tehtiin puhelin- ja videohaastatteluita.
  • Lähes puolet vastaajista on asunut Suomessa vähintään viisi vuotta. 
  • Vastaajista kahdella kolmesta on ylempi korkeakoulututkinto.

Made by Finland -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, TEM:n Työelämä 2020 -hankkeen, Työterveyslaitoksen ja Business Finlandin yhteinen kampanja, jolla kehitetään suomalaista työelämää osana maabrändiä.

Made by Finland -selvitys Työelämä 2020 -hankkeen sivuilla
Mady by Finland -selvityksen tiivistelmä

Lisätiedot:
Elise Ramstad, asiantuntija, Business Finland, p. 050 5577948
Margita Klemetti, hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7032
Mikko Ulander, tutkimusjohtaja, Innolink, p. 045 358 6815

 
Sivun alkuun