Hyppää sisältöön

Sote-toimiala murroksessa: Epävarmoista tulevaisuuden näkymistä uusiin innovaatioihin?

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 12.00
Tiedote

Sote-alan yritysten määrä on kokonaisuutena hieman kasvanut. Myös yritysten henkilöstömäärä kasvoi. Yritysten tilanteet kuitenkin vaihtelevat ja erityisesti alan pk-yritysten mahdollisuuksiin osallistua markkinoille tulee kiinnittää huomiota. Tiedot käyvät ilmi 15.11. julkaistusta Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportista.

Sote-alan yrityksiä oli Suomessa vuonna 2017 noin 18 500, joista valtaosa oli terveyspalvelualan yrityksiä. Yritysten lukumäärä kasvoi hieman edellisestä vuodesta. Muutoksia tapahtui kaikissa yrityskokoluokissa. Alan suurten yritysten lukumäärä on kasvanut viime vuosina. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstömäärä alan yrityksissä oli yhteensä reilut 75 000. Verrattuna edelliseen vuoteen, henkilöstön määrä nousi lähes kuudella prosenttiyksiköllä.  

Kasvun myötä työvoiman saatavuus alalla on vaikeutunut. Vuoteen 2016 verrattuna yhä useamman maakunnan alueella on koettu joko pulaa tai paljon pulaa monista alan ammattilaisista.

– Koska työllisyysaste Suomessa on 72 prosentin luokkaa, korostuu tuottavuuden nostaminen keinona ylläpitää kattavat ja laadukkaat sote-palvelut, toteaa sosiaali- ja terveysalan toimialapäällikkö Terhi Tevameri.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialalla toimintaympäristöä muokkaavat samanaikaisesti sekä kansallinen sote-uudistus että kansainväliset muutostrendit.

– Sote-uudistuksen pitkä valmistelu on aiheuttanut epävarmuutta alan yrityksissä. Tulevassa sote-mallissa tulisikin edistää markkinoiden toimivuutta ja monituottajuuden syntymistä myös alueellisesti, Tevameri toteaa.

– Innovaatioille on luotava otollinen ympäristö, johon maakunta voi omilla toimillaan vaikuttaa. Palveluiden kehittämiseksi julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuksia ja vuoropuhelua on tarpeen vahvistaa. Samalla teknologian mahdollisuuksia kannattaa määrätietoisesti hyödyntää: esimerkiksi tekoäly ja robotit voivat tukea alan ammattilaisten työtä. Lisäksi etäseurannan ja itsemonitoroinnin uudet sovellukset tehostavat prosesseja, toimialapäällikkö Tevameri kertoo.

Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportti sekä pk-toimialabarometri julkaistiin työ- ja elinkeinoministeriö järjestämässä alan nykytilaan sekä tulevaisuuden mahdollisuuksiin pureutuvassa seminaarissa 15.11.2018.

Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportti
Pk-toimialabarometri: Sosiaali- ja terveyspalvelut, syksy 2018

Lisätiedot
toimialapäällikkö Terhi Tevameri, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p.029 502 3075
hankepäällikkö Jaana Lappi, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 2658
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 506 4926

 
Sivun alkuun