Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Mellanstatlig kommission mellan Finland och Ryssland upprätthåller gränsöverskridande samarbete

Arbets- och näringsministeriet
26.2.2019 13.12
Nyhet

Det bedrivs ett tätt interregionalt samarbete i gränsområdena mellan Finland och Ryssland. Teman för samarbetet är bland annat cirkulär ekonomi, turism samt bioekonomi. En mellanstatlig kommission upp-rätthåller en viktig strategisk diskussion om det gränsöverskridande samarbetet mellan Finland och Ryssland.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan Finland och Ryssland stöds framför allt via tre av EU:s program för samarbete över de yttre gränserna. Under programperioden 2014–2020 pågår mellan Finland och Ryssland tre EU-program för samarbete över de yttre gränserna, dvs. ENI CBC-program: Kolarctic, Karelia och Sydöstra Finland−Ryssland. Hittills har inom programmen redan godkänts finansiering för sammanlagt cirka 115 utvecklingsprojekt.

Programmen för samarbete över de yttre gränserna delfinansieras med medel från både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och finansieringsinstrumentet för EU:s yttre förbindelser (ENI). Den fastställda totala finansieringen för programmet Kolarctic är 63,4 miljoner euro, för programmet Karelia 43 miljoner euro och för programmet Sydöstra Finland–Ryssland 72,3 miljoner euro. Finansieringen består av såväl EU:s medfinansiering som nationell medfinansiering från de länder som deltar i programmen.

Representanter för regionerna träffades nu för andra gången

Det är viktigt att regionernas representanter kan föra en direkt dialog med varandra och knyta samarbetsrelationer. Därför möttes kommissionen i Helsingfors tisdagen den 26 februari 2019.

Ordförande för kommissionen på Finlands sida är statssekreterare Jari Partanen. Ordförande på Rysslands sida är vice minister Timur Maksimov från Rysslands ministerium för ekonomisk utveckling.

Intresset för samarbetet är stort. I kommissionens möte deltog från Finland representanter för Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Karelen, Södra Karelen, Södra Savolax och Kymmenedalen. Flera landskapsdirektörer var också på plats. Från Rysslands sida deltog representanter för regionerna Murmansk, Karelen och Leningrad.

Det första mötet för den mellanstatliga kommissionen för gränsöverskridande samarbete mellan Finland och Ryssland hölls i Gattjina i Leningradregionen den 23 september 2016. Kommissionen styr genomförandet av det fördrag om gränsöverskridande samarbete som slöts 2012. Kommissionen har som mål att främja regionutvecklingen på båda sidorna av gränsen och stödja genomförandet av EU:s program för samarbete över de yttre gränserna (ENI CBC) i gränsområdena mellan Finland och Ryssland.

Ytterligare upplysningar

Petri Haapalainen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn +358 295 064 922

 
Sivun alkuun