Hyppää sisältöön
Media

Suomi ja Flanderi sopivat uusiutuvan energian tilastollisista siirroista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2021 13.54
Tiedote
Kuvassa paperipino

Valtioneuvosto valtuutti 14.10.2021 elinkeinoministeri Mika Lintilän allekirjoittamaan sopimuksen EU:n uusiutuvan energian direktiivin mukaisista tilastollisista siirroista Suomen tasavallan hallituksen ja Belgian kuningaskunnan Flanderin alueen välillä.

Valtiot sitoutuvat sopimukseen allekirjoituksella. Sopimuksen voimaantulo edellyttää lisäksi, että molempien valtioiden hallitukset ovat sen virallisesti hyväksyneet. Sopimuksen allekirjoittavat Suomen puolesta ministeri Mika Lintilä ja Belgian Flanderin alueen puolesta Flanderin oikeus-, ympäristö-, energia- ja matkailuministeri Zuhal Demir.

”Suomen pitkäjänteisten panostusten ansiosta olemme ylittäneet tavoitteemme uusiutuvan energian lisäämiseksi. Tavoitteemme ylittävän osuuden tilastolliset siirrot ovat keino täyttää EU-tason velvoitetta kustannustehokkaasti. Ylijäämän myynti Belgiaan ja Flanderin alueelle hyödyttää kaikkia osapuolia”, toteaa ministeri Lintilä.

EU:n uusiutuvan energian direktiivissä Suomen kansallinen sitova kokonaistavoite on 38 prosentin uusiutuvan energian osuus vuoteen 2020 mennessä. Suomi ylitti tämän tavoitteen, kun uusiutuvien osuus oli vuonna 2020 noin 42 % energian loppukulutuksesta. 

Uusiutuvan energian direktiivissä eri jäsenvaltioiden tavoitteisiin pääsemistä ja samalla EU:n yhteisen tavoitteen saavuttamista on haluttu helpottaa säätämällä niille mahdollisuudesta tilastollisina siirtoina hyödyntää toisessa jäsenmaassa saavutettuja uusiutuvan energian ylityksiä omassa tavoitteessaan.

Suomi myy uusiutuvan energian ylijäämäänsä Flanderille liki 3,4 miljoonalla eurolla

Sopimuksella Suomi siirtää Flanderille uusiutuvan energian tavoitteensa toteutunutta ylijäämää. Siirrettävä kiinteä määrä on 250 GWh. Osapuolet sopivat siirtojen hinnaksi 13,5 euroa/MWh. Näin Flanderi maksaa Suomelle 3 375 000 euroa.

Suomen tulee ilmoittaa Euroopan komissiolle tilastollisista siirroista mukaan lukien siirrettyä energian määrää ja hintaa koskevat tiedot. Työ- ja elinkeinoministeriö on hoitanut tilastollisten siirtojen valmistelun ja sopimusneuvottelut Suomen puolesta ulkoministeriön tuella.  

Tilastollisten siirtojen valmistelun ja sopimusneuvottelut on hoitanut Suomen puolesta TEM. Valtioneuvoston ohjesäännön nojalla energiapolitiikka kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan ja uusiutuvan energian direktiivin kansallinen toimeenpano on ministeriön vastuulla. TEM antoi syyskuussa 2020 eduskunnalle selvityksen e-kirjeellä (E 104/2020 vp) sopimustunnustelujen ja - neuvottelujen aloittamisesta.

Suomi teki aiemmin tänä vuonna vastaavan sopimuksen Belgian kanssa, jolloin Suomi myi Belgialle 1376,5 GWh uusiutuvan energian tavoitteen toteutunutta ylijäämää 18 582 750 euron kauppahinnalla.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Inkeri Lilleberg, TEM, p. 050 472 0706
elinkeinoministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. 050 516 2868

 
Sivun alkuun