Hyppää sisältöön
Media

Suomi on digitalisaation kärkimaa − ja se on sekä hienoa että huolestuttavaa

20.1.2022 9.54
Kolumni

Suomi on lähes poikkeuksetta digitalisaatiokehitystä mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa kärkisijoilla. Hyvistä tuloksista on aina syytä iloita, mutta samaan aikaan meidän tulee kääntää katseemme jo pidemmälle tulevaisuuteen ja pohtia, kuinka varmistamme, ettemme putoa kehityksen kelkasta, vaan olemme digivertailujen kärjessä myös jatkossa.

tekoäly-kolumni EU:n digitalisaatiokehitystä mittaavassa DESI-vertailussa Suomi on edelleen kärkisijoilla, tosin menetimme ykköspaikan tänä vuonna Tanskalle. Nordic State of AI -raportin mukaan Suomessa on tekoälyä käyttäviä yrityksiä paljon ja myös tekoälytutkimuksemme on huipputasoa.

Nämä uutiset ovat hienoa luettavaa. Samalla ne kuitenkin tuudittavat meitä vaaralliseen turvallisuuden tunteeseen, jossa ei ole tarpeen muuttaa mitään, sillä asiat ovat jo hyvin. Hyvät edellytykset eivät yksinään tuo autuutta, vaan niitä pitää pystyä hyödyntämään.

Kansainvälisesti digitalisaatio- ja tekoälykehitystä seuraavat tietävät, kuinka nopeasti teknologia ja sen soveltaminen eri aloilla kehittyvät. Suomella ei ole varaa tuudittautua meille suotuisiin tutkimuksiin ja tilastoihin, vaan katse tulee suunnata tulevaisuuteen. Millaista teknologiaa yritysten pitää kehittää ja ottaa käyttöön, jotta ne pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa 10 tai 20 vuoden päästä? Millaisia asioita painotamme koulutuksessa varmistaaksemme että tulevilla sukupolvilla on tarvittavat eväät yhteiskunnan kehittämiseen? Kuinka pystymme houkuttelemaan Suomeen alan kärkiosaajia? 

Digitalisaatio ei ole itseisarvo, vaan tärkeää on, mitä saavutamme sen avulla 

Tällä hetkellä käynnissä on viime vuosikymmenellä alkanut neljäs teollinen vallankumous, eli tuotannon ja palvelujen kattava digitalisaatio, jossa uusien teknologioiden edellyttämän osaamisen lisäksi myös käsityksemme arvonluonnista tulee uudelleen tarkasteluun. Datapohjainen arvonluonti uudistaa teollisia prosesseja ja kasvattaa teollista tuottavuutta. Toinen käynnissä oleva, yhteiskunnan läpileikkaava muutos on kiireellinen siirtymä kohti kestävämpää, planeetan rajat huomioivaa toimintaa. 

Vastuu teollisesta vallankumouksesta ja vihreästä siirtymästä on sekä yrityksillä että julkisella sektorilla. Tekoäly 4.0 -ohjelmassa tavoitteena on tuoda yhteen eri sektoreiden ja alojen edustajia ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä toimenpiteitä, joiden avulla Suomi on kaksoissiirtymän, eli digitaalisen ja vihreän siirtymän, voittaja vuoteen 2030 mennessä.

Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii panostuksia tutkimus- ja kehitystoimintaan, innovaatioihin ja investointeihin kannustavaa toimintaympäristöä sekä yritysten kannustamista teknologiseen ja digitaaliseen edelläkävijyyteen. Jo nyt tiedämme, että Suomi on verrokkimaitaan jäljessä muun muassa teollisen tuottavuudessa ja teknologioiden hyödyntämisessä. Tämän kehityksen kurominen kiinni vaatii yhteistyötä eri sektoreiden ja toimijoiden välillä.

Konkreettisimmat muutokset tapahtuvat yrityksissä. Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoitteena on tavoittaa myös ne yritykset, jotka eivät vielä täysimääräisesti hyödynnä digitalisaatiota omassa toiminnassaan ja kuunnella, koota yhteen ja ymmärtää yritysten haasteista digitalisaatiokehityksessä. Tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin ja tehdä näkyväksi, että digitalisaation ja tekoälyn käyttö on ennen kaikkea liiketoimintamahdollisuus − ei ainoastaan kulu. 

Samaan tapaan kuin digitaalisuus itsessään ei ole itseisarvo yrityksille, ei se ole sitä myöskään yhteiskunnalle. Olennaista on, mitä voimme digitalisaation avulla saavuttaa. Yrityksille digitalisaatio on avain tulevaisuuden menestykseen ja liiketoimintaan, Suomelle tulevaisuuden kilpailukykyyn ja kasvuun. Näiden lisäksi digitalisaatiolla on tärkeä, monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä rooli vihreässä siirtymässä ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa.

Suomalaiset ovat vuosi toisensa jälkeen kärkipaikoilla digivertailujen lisäksi myös onnellisuudessa. Samaa ajattelua voi soveltaa sekä digi- että onnellisuusvertailuihin: vaikka olemme vertailujen kärjessä nyt, meidän tulee tehdä töitä ja konkreettisia päätöksiä sen eteen, että pärjäämme näissä vertailuissa myös tulevaisuudessa.

Jussi Herlin
Tekoäly 4.0 -ohjelman puheenjohtaja, Kone Oyj:n varapuheenjohtaja

Tekoäly 4.0 -kolumnisarjassa julkaistaan ohjelmassa mukana olevien henkilöiden kirjoituksia ajankohtaisista tekoälyyn ja digitalisaatioon liittyvistä aiheista. Kolumneissa esitetyt mielipiteet edustavat kirjoittajan kantaa. Lue TEM:n sivuilta lisää Tekoäly 4.0 -ohjelmasta.

TEM145:00/2020 Kolumni
Sivun alkuun