Hyppää sisältöön
Media

Suuryritysten kestävyysraportointi kilpailukykyministerien käsittelyssä Brysselissä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2022 11.35
Tiedote
EU-lippu

EU:n kilpailukykyneuvosto kokoontuu Brysselissä 24.2.2022 sisämarkkinat ja teollisuuspolitiikka -kokoonpanolla. Yritysten kestävyysraportoinnin lisäksi ministerien tapaamisen aiheina ovat muun muassa sisämarkkinoita vääristävät ulkomaiset tuet ja vihreän siirtymän vaikutus liikennesektorin tulevaisuuteen.

Suomea kilpailukykyneuvoston kokouksessa edustaa työministerin valtiosihteeri Ville Kopra. Neuvoston tavoitteena on muodostaa yleisnäkemys ehdotuksesta, joka käsittelee yritysten vastuullisuusraportointia koskevien tietojen julkaisemista (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Ehdotuksen mukaan suurien yritysten ja pörssiyritysten tulisi raportoida vastuullisuusteemoista toimintakertomuksissaan. Tavoitteena on, että yritysten kestävyysraportointi olisi samassa asemassa taloudellisen raportoinnin kanssa.

Säädös kestävyysraportoinnista astuisi voimaan isoilla yrityksillä vuonna 2023, pienillä ja keskikokoisilla kolme vuotta myöhemmin. Uudet raportointivelvoitteet koskisivat noin 600-800 suomalaista yritystä. Suomi kannattaa komission ehdotusta ja pitää tärkeänä, että asiaa tarkastellaan kokonaisuutena yhdessä muiden käynnissä olevien komission ehdotusten, kuten EU:n yritysvastuulainsäädännön, kanssa.

EU haluaa puuttua nykyistä tehokkaammin sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin

EU:lla ei tällä hetkellä ole olemassa tehokkaita keinoja puuttua EU:n ulkopuolisten maiden tukien aiheuttamiin kilpailun vääristymiin sisämarkkinoilla. Ulkomaiset tuet voivat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla esimerkiksi yritysostojen ja julkisten hankintojen yhteydessä. Komissio ehdottaa nyt kolmea uutta työkalua, joilla asiaan voitaisiin jatkossa puuttua.

EU:n markkinoiden tulee säilyä avoimina ja kilpailullisina ja kaikilla toimijoilla tulee olla tasavertaiset toimintamahdollisuudet sisämarkkinoilla. Suomelle on tärkeää, että säännöt ovat riittävän selkeitä ja ennustettavia, eikä asetus estä tai vaikeuta perusteetta ulkomaisia investointeja EU-alueella.

Neuvostossa keskustellaan myös vihreän siirtymän vaikutuksista liikennesektorin teollisen ekosysteemin tulevaisuuteen ja toimista, joilla muutosta voidaan vauhdittaa. Suomelle on tärkeää, että vihreässä siirtymässä kiinnitetään huomiota poikkileikkaaviin teknologioihin, kuten tekoälyyn ja kyberturvallisuuteen, ja niiden merkitykseen teollisuuden uudistumiselle. Siirtymä ilmastoneutraaliin teollisuuteen luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisäksi neuvostossa kuullaan radiolaitedirektiivin muutosehdotuksista, mikrosiruasetuksesta, EU:n yritysvastuulainsäädännöstä sekä standardisointistrategiasta. 

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Taru Löyttymäki, TEM, p. 0295 047 177

 
Sivun alkuun