Hyppää sisältöön
Media

Tarkastus kevään 2020 ravintoloiden koronatuista on valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 12.8.2021 9.28
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tarkastus keväällä 2020 toteutetun ravintolasulun johdosta myönnetyistä koronatuista on valmistunut. Tarkastuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa koronaepidemian takia myönnetyn rahoituksen ohjauksesta, valvonnasta ja raportoinnista. Tarkastuksen on tehnyt BDO Audiator Oy.

Tarkastuksen kohteena oli hyvitys toiminnan rajoittamisesta ja tuki uudelleentyöllistämiseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tarkastus on osa TEM:n hallinnonalalle kuuluvien koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteeseen kohdistettujen avustusten, hyvitysten ja tukien tarkastuksia.

Joukkomaksatukset olivat tehokas tapa kohdentaa hyvitys

Tehdyssä tarkastuksessa positiivisena asiana nostettiin esiin, se, että tuen myöntämisperusteet 
ilmenevät laista ja sisältävät mahdollisimman vähän tarveharkintaa. Tarkastuksen mukaan hyvityksen ja uudelleentyöllistämisen tuen laskentakaavat sekä rahoitusehdot ovat olennaisilta osin selkeät.

Lainvalmistelu sekä rahoitusmenettelyiden valmistelu etenivät kohtuullisessa ajassa. Joukkomaksatus on ollut tehokas tapa kohdentaa hyvitys rajatulle yritysjoukolle. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta oli suurelta osin maksettu yrityksille noin kahdessa viikossa lain voimaantulosta laskien.

Lisäksi tarkastuksen perusteella viranomaisyhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön, KEHA-keskuksen ja Verohallinnon välillä on toiminut hyvin.

Suosituksena poikkeusolojen varautumis- ja toipumissuunnitelma 

Tarkastuksen mukaan TEM:ssä ei ollut selkeästi vastuutettu eri koronarahoitustuotteiden prosessien kokonaisvastuuta ja -koordinaatiota. Suosituksena onkin, että yritysten liiketoiminnan turvaamiseksi laaditaan poikkeusolojen varautumis- ja toipumissuunnitelma. 

Hyvityksen laskentaperusteissa havaittiin tulkinnanvaraisuutta sen osalta, saiko yritys hyvitystä joukkomaksatuksessa tai hakemuksen perusteella. Hakemusperusteisten päätösten tekemisessä on KEHA-keskuksen ollut mahdollista arvioida seikkaperäisesti kunkin erän hyvityskelpoisuus, kun taas joukkomaksatus suoritettiin tukeutuen suoraan niihin tietoihin, jotka olivat jo käytettävissä verotuksen perusteella, jotta saataisiin hyvitykset mahdollisimman nopeasti asianomaisille yrityksille.  

Hakijoiden näkökulmasta hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut pitkä. Käsittelyaikojen pituuteen vaikutti se, että koronapandemiassa resursoinnissa ei ole kaikilta osin onnistuttu. 

Tarkastuksesta käy myös ilmi, että tukien enimmäismäärää ja kaksinkertaisen tuen välttämistä ei ole tarkistettu hakemusten käsittelyvaiheessa. Varmistusta on tehty jälkikäteen keväällä 2021. 

KEHA-keskuksen tietojärjestelmät eivät ole kaikilta osin tukeneet tehokasta tukien käsittelyä ja maksuunpanoa. Käsittelyprosessiin on sisältynyt manuaalisia vaiheita hakemuksen käsittelyssä ja siirrettäessä tietoa maksujärjestelmään. KEHA-keskuksen käsittelyohjeissa ei ole kaikilta osin kuvattu rahoitusehtojen valvontakeinoja.

Koronatuista käynnissä tarkastukset – myös vaikutukset tutkitaan

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt ulkopuoliset tarkastukset valtion varojen käytön oikeellisuudesta koronakriisissä. Tarkastuksissa on arvoitu Business Finlandin koronatukea, ELY-keskusten koronatukea, kuntien myöntämää yksinyrittäjän tukea ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen eli KEHA-keskuksen myöntämää ravintolatukea.
Tarkastus kattaa koko prosessin tuen hakemisesta sen myöntämiseen ja maksamiseen, käyttöön sekä valvontaan. 

Koronatukien lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset tutkitaan erikseen

Tarkastusten lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö teettää arvioinnin koronatukien vaikutuksista. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan koronatukien lyhyen aikavälin vaikutuksia. Tarkastelussa on erityisesti, miten tuet kohdentuivat, ehkäisivätkö ne konkursseja, miten ne edistivät työllisyyttä ja millaisia vaikutuksia niillä oli uusiutumiseen ja tuottavuuteen. Hankkeesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva riippumaton yritystukien tutkimusjaosto, joka tekee omia itsenäisiä arviointeja sekä kilpailuttaa taustatutkimukselle toteuttajat. 

Koronatukien pitkän aikavälin vaikutuksista on luvassa tietoa vuosina 2021–2023 kahdessa erillisessä arvioinnissa.

Lisätietoja hyvityksestä ja tuesta ravitsemusliikkeille

Ravitsemisliiketoimintaa rajoitettiin lainsäädännöllä voimakkaasti koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi 4.4.–31.5.2020 väliseksi ajaksi. 

Hyvitys otettiin käyttöön ravitsemisliikkeiden tukemiseksi liiketoiminnan rajoitusten vuoksi. Hyvitystä maksettiin joukkomaksatuksena 6 649 yritykselle yhteensä 72,2 miljoonaa euroa sekä hakemusperusteisesti 1 230 yritykselle yhteensä 25,2 miljoonaa euroa.

Uudelleentyöllistämisen tuen tarkoituksena oli edesauttaa uusien ja lomautettujen työntekijöiden työllistämistä. Tukea maksettiin hakemusperusteisesti 2 980 yritykselle yhteensä 33,9 miljoonaa euroa. 

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta oli haettavissa 5.6.–31.8.2020 ja tuki uudelleentyöllistämiseen 5.6.–31.10.2020. Tuet myönsi ja maksoi ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Lisätiedot:
tarkastusneuvos Juha Pekka Niemi, TEM, puh. 029 504 8038 
hallitusneuvos Liisa Huhtala, TEM, p. 050 396 3333
johtava asiantuntija Timo Kaisanlahti, TEM, p. 040 570 5032 (hyvitys toiminnan rajoittamisesta)
erityisasiantuntija Ville Heinonen, TEM, p. 050 434 2526 (uudelleentyöllistämisen tuki)

 
Sivun alkuun