Hyppää sisältöön

TEM-julkaisu: Työehtosopimusten kattavuus on pysynyt liki ennallaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2019 9.20
Tiedote

Yksityisen sektorin palkansaajista kaksi kolmasosaa työskentelee Suomessa järjestäytyneelle työnantajalle. 269 000 palkansaajaa kuuluu työehtosopimusten piiriin yleissitovuuden perusteella. Työehtosopimusten piiriin kuuluu yhä 89% palkansaajista, joten työehtosopimusten kattavuus on Suomessa laskenut vain vähän vuoden 2014 luvuista.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että työehtosopimuksen katsotaan koskevan myös sopimusalan järjestäytymättömien työnantajien palveluksessa olevia palkansaajia.

Tulokset ilmenevät 16.12.2019 julkistetusta TEM:n julkaisusarjan tutkimuksesta Työehtosopimusten kattavuus vuosina 2017/2018. Suomessa työehtosopimuksilla on hyvin merkittävä rooli työsuhteen vähimmäiseh­tojen määrittäjinä.

Työehtosopimusten kattavuudella tarkoitetaan järjestäytyneiden työnantajien palveluksessa olevien palkansaajien osuutta työehtosopimusten sopimusalan kaikista palkansaajista. Suomessa tämä osuus on tärkeä kriteeri yleissitovuuspäätöksissä. Mikäli osuus on vähintään noin puolet, sopimus todetaan yleissitovaksi, kaikkia sopimusalan työsuhteita koskevaksi.

Työehtosopimusten kattavuus yksityisellä sektorilla oli kaikkiaan 65% (66% v. 2014). Tämän verran yksityisellä sektorilla työskentelevistä palkansaajista toimi järjestäytyneiden yritysten palveluksessa vuonna 2017. Lukumääräisesti heitä oli kaikkiaan lähes 945 000 (922 000 v. 2014). Yleissitovuuden perusteella työehtosopimusten piiriin tuli lisäksi noin 269 000 palkansaajaa (306 000 v. 2014) ja kaikkiaan yksityisellä sektorilla oli työehtosopimusten piirissä lähes 1 215 000 palkansaajaa vuonna 2017 (1 229 000 v. 2014).

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2017 yksityisellä sektorilla oli kaikkiaan noin 1 449 000 palkansaajaa. Näin sopimusten ulkopuolelle jäi lähes 235 000 palkansaajaa ja työehtosopimusten piirissä olevien osuus yksityisen sektorin palkansaajista oli 84%. Kun otetaan huomioon myös julkinen sektori, jolla sopimukset kattavat kaikki palkansaajat, kuului vuonna 2017 työehtosopimusten piiriin 89% palkansaajista. Vuonna 2014 osuus oli 92%.

Vuodesta 2001 lähtien toimineen työehtosopimusten vahvistamislautakunnan päätökset ja niiden perustelut muodostavat tutkimuksen perusaineiston. Vertailuaineistona käytetään lisäksi Tilastokeskuksen palkkarakennetilastojen toimialoittaisia lukumäärätietoja. Tilastotiedot ovat vuodelta 2017 ja tutkimus koskee vuosina 2017/2018 solmittuja sopimuksia.

Työehtosopimukset ovat keskeinen osa työmarkkinoita. Niissä määritetään palkkataso, työaika ja muut työehdot. Sopimusten luoma taloudellisen toiminnan ennustettavuus on tärkeää sekä yritystoiminnan että yksityistalouden menestykselle. TEM tuottaa säännöllisesti tietoa työmarkkinoiden järjestäytymiskehityksestä sekä palkansaajien että sopimusten kattavuuden kannalta.

Lisätiedot:
tutkija Lasse Ahtiainen, tmi Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen, puh. 040 769  5020
tutkimusjohtaja Heikki Räisänen, TEM, puh. 029 504 7118

 
Sivun alkuun