Hyppää sisältöön

Terrafamen uraanin talteenottohankkeen kuulemiset Sotkamossa ja Kajaanissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.2.2018 13.55
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää Sotkamossa keskiviikkona 21.2. ja Kajaanissa torstaina 22.2. Terrafame Oy:n uraanin talteenottohankkeeseen liittyvät kuulemistilaisuudet. Kuulemisaika päättyy helmikuun lopussa, johon saakka ministeriöön voi toimittaa lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä hankkeesta.

Terrafame Oy toimitti 31.10.2017 ministeriöön valtioneuvostolle osoitetun hakemuksen ydinenergialain mukaista kaivos- ja malminrikastustoimintaa koskevan luvan myöntämiseksi. Terrafamen tarkoituksena on rakentaa Talvivaaran kaivosalueelle oleva uraanin talteenottolaitos valmiiksi ja käyttää sitä uraanin tuotantoon kaivoksen toiminta-ajan. Yhtiön tavoitteena on uraanin talteenoton aloittaminen vuoden 2019 aikana.

Ydinenergialain mukaisten, kaikille avoimien kuulemistilaisuuksien avulla halutaan varmistaa, että kaikilla halukkailla on mahdollisuus saada tietoja hankkeesta ja sen lupakäsittelystä sekä esittää kysymyksiä ja näkemyksiä yhteysviranomaisena toimivalle ministeriölle, muille viranomaisille (Kainuun ELY ja STUK) sekä yhtiölle.

  • Sotkamossa kuulemistilaisuus järjestetään 21.2.2018 kello 18–21 Vuokatin urheiluopiston Iso-Pölly auditoriossa (Pallohalli-rakennus, os. Opistontie 4).
  • Kajaanissa kuulemistilaisuus järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Se pidetään 22.2.2018 klo 10–13 Kajaanin kaupunginkirjaston auditoriossa (os. Seminaarinkatu 15).

TEM totesi syksyllä 2017, että ydinenergialain ja kaivoslain mukainen kuuleminen on vaativa prosessi. Ministeriö jatkoi alkuperäistä kuulemisaikaa kuukaudella helmikuun loppuun. Pidennetyllä kuulemisajalla ja nyt järjestettävillä kuulemistilaisuuksilla halutaan varmistaa, että kaikki lakien vaatimukset täytetään, ja kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kuulemiseen.

TEM on julkaissut Terrafamen uraanin talteenottohankkeesta kuulutukset 6.11.2017 ja18.1.2018 alueen sanomalehdissä. Yhtiön hakemus on nähtävillä 28.2.2018 saakka kaivoksen sijaintikunnissa Sotkamon kunnanvirastossa ja Kajaanin kaupungintalolla sekä naapurikunnissa (Kuhmo, Nurmes, Paltamo, Pyhäntä, Rautavaara, Ristijärvi, Siikalatva, Sonkajärvi, Vaala, Valtimo, ja Vieremä).

Hakemuksesta voi tehdä muistutuksia ja esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 28.2.2018. Annetuissa muistutuksissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asianumeroon TEM/1879/08.05.01/2017 ja esittämään omat tai edustamansa yhteisön nimi- ja osoitetiedot.

Kuulemista koskeva sähköpostiosoite on kuuleminen(at)tem.fi. Ministeriön kirjaamon postiosoite on PL 32, 00023 Valtioneuvosto. Asiakirjat voidaan myös jättää työ- ja elinkeinoministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (klo 8.00–16.15).

Kuulutus, Terrafamen hakemus ja siitä tähän mennessä annetut lausunnot ja mielipiteet ovat nähtävillä TEM:n verkkopalvelussa osoitteessa: http://tem.fi/terrafamen-uraanin-talteenotto

Lisätiedot:
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
yli-insinööri Jorma Aurela, TEM, puh. 029 506 4832

 
Sivun alkuun