Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Möten för allmänheten i anslutning till Terrafames projekt för utvinning av uran hålls i Sotkamo och Kajana

Arbets- och näringsministeriet
20.2.2018 13.55
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet arrangerar möten för allmänheten i anslutning till Terrafames projekt för utvinning av uran i Sotkamo onsdagen den 21 februari och i Kajana torsdagen den 22 februari. Samrådstiden löper ut vid utgången av februari. Till dess kan utlåtanden om, anmärkningar på och åsikter om projektet lämnas in till ministeriet.

Terrafame Oy inlämnade den 31 oktober 2017 till ministeriet en till statsrådet riktad ansökan om tillstånd för gruv- och malmanrikningsverksamhet enligt kärnenergilagen. Terrafames avsikt är att slutföra byggandet av den anläggning för utvinning av uran som finns på gruvområdet i Talvivaara och att använda den för uranproduktion under gruvans drifttid. Bolaget har som mål att påbörja utvinningen av uran under 2019.

Syftet med de i kärnenergilagen avsedda mötena för allmänheten, som är öppna för alla, är att säkerställa att alla som önskar få information om projektet och tillståndsförfarandet i samband med det har tillfälle till det samt möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter till kontaktmyndigheten arbets- och näringsministeriet samt till andra myndigheter (NTM-centralen i Kajanaland och Strålsäkerhetscentralen STUK) och bolaget.

  • I Sotkamo hålls mötet den 21 februari 2018 kl. 18–21 i auditoriet Iso-Pölly vid Vuokatin urheiluopisto, (i byggnaden Pallohalli, adress Opistontie 4).
  • I Kajana arrangeras ett möte för allmänheten nu för första gången. Det hålls den 22 februari 2018 kl. 10–13 i auditoriet på Kajana stadsbibliotek (adress Seminaarikatu 15).

Arbets- och näringsministeriet konstaterade hösten 2017 att hörandet enligt kärnenergilagen och gruvlagen är en krävande process. Ministeriet förlängde den ursprungliga samrådstiden med en månad, till utgången av februari. Syftet med den förlängda samrådstiden och de möten för allmänheten som arrangeras nu är att säkerställa att samtliga krav som uppställs i lag uppfylls och att alla som önskar det har möjlighet att delta i hörandet.

Arbets- och näringsministeriet har publicerat kungörelser om Terrafames projekt för utvinning av uran i regionala tidningar den 6 november 2017 och den 18 januari 2018. Bolagets ansökan finns till påseende i gruvans förläggningskommuner, dvs. på kommunkansliet i Sotkamo och på stadshuset i Kajana samt i grannkommunerna (Kuhmo, Nurmes, Paltamo, Pyhäntä, Rautavaara, Ristijärvi, Siikalatva, Sonkajärvi, Vaala, Valtimo och Vieremä) fram till den 28 februari 2018.

Anmärkningar på och åsikter om ansökan kan framföras skriftligen till arbets- och näringsministeriet, så att de är framme senast den 28 februari 2018. De som framför en anmärkning eller åsikt ombeds att i sina anmärkningar eller åsikter hänvisa till ärendenummer TEM/1879/08.05.01/2017 och lämna sina egna namn- och adressuppgifter eller namn- och adressuppgifter för den sammanslutning som de företräder.

Samrådsförfarandets e-postadress är kuuleminen(at)tem.fi. Ministeriets registratorskontor har postadressen PB 32, 00023 Statsrådet. Handlingarna, som ska riktas till arbets- och näringsministeriet, kan också lämnas in på statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2B, Helsingfors (kl. 8.00–16.15).

Kungörelsen, Terrafames ansökan och de hittills inlämnade utlåtandena och åsikterna finns till påseende på ANM:s webbtjänst på adressen: http://tem.fi/terrafamen-uraanin-talteenotto

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 029 506 4832

 
Sivun alkuun