Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Toimialaraportti: Kiinnostus malminetsintään ennakoi koko kaivostoimialan kasvua

Työ- ja elinkeinoministeriö
31.10.2017 14.35
Tiedote
Kuva: Agnico Eagle Finland

Investoinnit malminetsintään ovat kääntyneet kasvuun vuonna 2016. Kaivosten kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2016 noin 240 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän.

Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaivosalan yrityksille löytyy kestävästä kaivostoiminnasta, sivuvirtojen hallinnasta, vesienkäsittelystä, sosiaalisista kysymyksistä sekä uusista teknologioista. Myös toimialat ja arvoketjut ylittävä kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia kaivos- ja metallinjalostusteollisuuteen.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelun 31.10.2017 Levillä julkaisemasta kaivosalan syksyn 2017 toimialaraportista, joka käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

– Globaali hyvä talouskehitys ja metallien ja mineraalien nouseva hintatrendi vaikuttavat suoraan toimialan parantuneeseen tilanteeseen. Hintataso on vakaa ja kasvua on näkyvissä, kertoo raportin koonnut toimialapäällikkö Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta.

Kaivosteollisuudessa on viime vuosina eletty haastavia aikoja, mutta tällä hetkellä toimivat kaivokset ovat jo vakaalla pohjalla. Erityisenä kehittämiskohteena viime aikoina ovat olleet tuotannon tehostamistoimet kannattavuuden parantamiseksi sekä ympäristöinvestoinnit. Osaamiseen ja teknologian kehittämiseen panostetaan tällä hetkellä voimakkaasti.

Kolme suurinta kaivosta louhintamäärällä mitattuna ovat Kevitsa, Talvivaara ja Siilinjärvi. Suomessa on viisi pitkälle edennyttä kaivostoiminnan aloittamiseen tähtäävää hanketta: Taivaljärven hopeakaivoshanke, Hautalammen koboltti-nikkeli -kaivoshanke, Keliberin litiumkaivoshanke, Hannukaisen rautakaivoshanke ja Kaapelinkulman kultakaivoshanke. Myös Pahtavaaran kultakaivoksen uudelleen avaamista tutkitaan. Alustavan kannattavuuden arviointivaiheessa on parhaillaan kolme hanketta ja lisäksi useita malminetsintähankkeita on käynnissä.

Kansainvälisesti Suomen vetovoimatekijöitä ovat hyvä geologinen tieto, malmipotentiaali, infrastruktuuri, yleinen korkea koulutustaso sekä maan yhteiskunnallinen ja poliittinen vakaus. Laadukas ja tuloksekas malminetsintä ja uudet löydökset turvaavat tulevaisuuden raaka-ainetarpeita ja luovat uutta pohjaa teolliselle toiminnalle. Suomessa on myös vahva kaivoslaitteiden ja -teknologian osaaminen.

Toimialaraportit -julkaisusarja kokoaa ja yhdistää eri lähteiden aineistoja toimialakohtaisiksi perustietopaketeiksi, jotka tarjoavat asiantuntijoiden näkemyksen pk-yritysten päätöksenteon apuvälineeksi. Sosiaali- ja terveysalan toimialaraportti julkaistaan 16.11., uusiutuvan energian 23.11. ja matkailun toimialaraportti alkuvuodesta 2018.

Raportit löytyvät osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi.

Kaivosalan toimialaraportti, syksy 2017 

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, puh. 029 503 9698
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 029 506 3681
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 050 396 1316

Sivun alkuun