Hyppää sisältöön
Media

Toimialaraportti: metallien kaivostuotanto kasvanut viimeiset kymmenen vuotta Suomessa, tuontia silti tarvitaan

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2022 11.06
Tiedote
kaivos

Vuonna 2021 Suomessa toimi 10 metallimalmikaivosta ja 28 teollisuusmineraalikaivosta, ja metallimalmia ja teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 47,9 miljoonaa tonnia. Malminetsintä on kaivostoiminnan ja yhteiskunnan raaka-ainehuollon edellytys ja siihen investoitiin 68,5 miljoonaa euroa vuonna 2021, todetaan 26.10.2022 työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta kaivosalan toimialaraportissa.

Useiden metallien kotimainen kaivostuotanto on moninkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Silti rikasteiden tuotanto ei riitä kattamaan kotimaista kysyntää. Metallinjalostajat toimivatkin suurelta osin tuontirikasteiden varassa. Vuonna 2021 metallimalmirikasteita tuotiin Suomeen yhteensä 5 miljoonaa tonnia ja niitä vietiin maasta noin 0,3 miljoonaa tonnia 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen edellyttää yhteiskunnan siirtymistä tehokkaampaan ja vähäpäästöisempään energian tuotantoon. Energiatehokkuus ja kiertotalous vauhdittavat vihreää siirtymää ja luovat onnistuessaan kilpailuetua yrityksille. Uudet teknologiat vaativat raaka-aineita. 

Uusien kaivoshankkeiden ja kaivoslain uudistamisen myötä keskustelu kaivostoiminnan yhteiskunnalle aiheuttamista hyödyistä ja haitoista on lisääntynyt. Uudet kaivokset ja suunnitteilla olevat kaivoshankkeet Suomessa ovat mittaluokaltaan isoja ja herättävät alueellisesti monen suuntaista keskustelua. 

”Toimialalla on tahtoa muuttaa toimintatapojaan. Kaivannaisjätteet ovat 75 prosenttia kaikesta suomalaisesta jätevirrasta, 90 miljoonaa tonnia vuosittain. Näiden tehokkaampi hyödyntäminen hillitsee merkittävästi neitseellisten luonnonvarojen kulutusta. TEM on perustanut kaivannaisjätteen hyödyntämistä vauhdittavan koordinaatioryhmän. Toisen kaivannaisjäte on toisen raaka-aine”, kertoo toimialapäällikkö Heino Vasara

Euroopan tasolla mineraalien hintaa useammin keskusteluun on noussut raaka-aineiden saatavuus ja omavaraisuus. Vihreän siirtymän kannalta kriittisissä mineraaleissa Eurooppa on riippuvainen kolmansista maista. Viimeaikaiset kriisit ja niiden luoma epävarmuus ovat tuoneet esille omavaraisuuden merkityksen sekä toimitusketjujen monipuolistamisen tarpeen. EU:ssa on esimerkiksi ryhdytty aktiivisesti kehittämään eurooppalaista akkuarvoketjua.

Kaivosalan toimialaraportin valmistelusta ovat vastanneet TEM:n Toimialapalvelu ja GTK. Toimialapalvelu on TEM:n asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Lisätiedot: 
toimialapäällikkö Heino Vasara, Lapin ELY-keskus, p. 0295 039 689
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh.  029 506 4216 
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, p. 029 506 4926
 

 
Sivun alkuun