Hyppää sisältöön

Toimialaraportti: Suomella mahdollisuus profiloitua luomuluonnontuotteiden kärkimaaksi

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.3.2018 12.01
Tiedote

Luonnontuotealan liikevaihto on kasvussa. Alan kokonaisliikevaihdoksi arvioidaan yli 300 miljoonaa euroa. Kasvu tulee sekä kotimaasta että enenevässä määrin viennistä. Luonnontuotealan työllistävä vaikutus on kokonaisuudessaan jo reilusti yli 3 000 henkilötyövuotta.

Kasvuun on monia syitä, joista erottuu erityisesti marjojen globaalin kysynnän kasvu. Pidemmälle jalostettujen marjatuotteiden viennin arvo on Arktisten Aromien tekemän selvityksen mukaan yli 10 miljoonaa euroa, kun se vielä vuosikymmenen alussa oli hyvin vaatimatonta. Yleisestikin luonnontuotealalla jalostettujen tuotteiden osuus on kasvanut ja muodostaa jo noin kolmanneksen viennin arvosta. Suomen markkinointivaltteja ovat tuotteiden puhtaus, villi alkuperä, arktisuus ja luonnonmukaisuus.

Luomu on trendi myös luonnontuotealalla. Luomuluonnontuotteiden kysyntä on kasvussa, kuten lähes kaikkien luomutuotteiden. Suomessa kysynnän kasvu oli viime vuonna noin 13 prosenttia, Euroopassa ja Yhdysvalloissa noin kymmenen prosentin luokkaa.

– Suomella on hyvä asema luonnontuoteluomussa. Suomi paistattelee maailman kärjessä maana, jossa on eniten luonnontuotteiden luomukeruualueita. Suuret alueet antavat mahdollisuuksia kerätä useita eri luonnontuotteita luomusertifioituna. Toistaiseksi merkittäviä määriä kerätään vasta mustikkaa, puolukkaa, lakkaa ja mahlaa, kertoo luonnontuotealan toimialapäällikkö Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksesta.

Suomella on hyvät mahdollisuudet profiloitua luomuluonnontuotteiden kärkimaaksi, koska Suomella on maailman suurin sertifioitu luomuluonnontuotteiden keruuala, lähes 12 miljoonaa hehtaaria. Alue on noin 30 prosenttia koko maailman luonnontuotteiden luomukeruualueesta ja 40 prosenttia Suomen maapinta-alasta.

Luonnontuotealan yritysten toive on, että luomukeruualueita saataisiin myös muille alueille kuin pohjoiseen. Tämä varmistaisi yrityksille luomuraaka-aineen saannin myös tilanteessa, jossa sato jää pohjoisessa vähäiseksi.

Vallitseva terveystrendi, kulutustottumusten muutokset kohti aidompia, puhtaampia ja lisäaineettomia elintarvikkeita ja luonnonkosmetiikkaa lisäävät luonnonmarjojen, - sienien ja syötävien luonnonkasvien kysyntää. Luonnon ja luonnontuotteiden käyttö kasvaa myös Green Care -palveluissa, jotka perustuvat luonnon tai eläinten hoitavaan vaikutukseen.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelun 15.3.2018 Helsingissä julkaisemasta luonnontuotealan kevään 2018 toimialaraportista, joka käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

Raportin pohjana on Suomen runsaat 750 luonnontuoteyritystä. Luonnontuotteita valmistavia yrityksiä toimii alkutuotannon, elintarvikkeiden, hyvinvoinnin, kosmetiikan, matkailun ja kemian yhdisteiden aloilla.

Kaikki toimialaraportit löytyvät osoitteesta tem.fi/toimialapalvelu.

Luonnontuotealan toimialaraportti

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Anne Ristioja, Lapin ELY-keskus, p. 029 503 7118
kehittämispäällikkö Esa Tikkanen, TEM, p. 029 506 3681

 
Sivun alkuun