Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Branschrapport: Finland har möjlighet att profilera sig som ett ledande land inom ekologiska naturprodukter

Arbets- och näringsministeriet
15.3.2018 12.01
Pressmeddelande

Omsättningen inom naturproduktbranschen håller på att öka. Den totala omsättningen inom branschen uppskattas vara över 300 miljoner euro. Ökningen beror både på inhemsk efterfrågan och i ökande grad på exporten. Naturproduktbranschens sysselsättningsskapande effekt är i sin helhet redan mycket över 3 000 årsverken.

Det finns många orsaker till tillväxten, särskilt framträder den ökade globala efterfrågan på bär. Värdet på exporten av längre förädlade bärprodukter är enligt en utredning som Arktiska Aromer gjort över 10 miljoner euro, fast värdet ännu i början av decenniet var mycket anspråkslöst. Även generellt sett har andelen förädlade produkter ökat inom naturproduktbranschen och utgör redan ungefär en tredjedel av värdet på exporten. Finlands trumfkort i marknadsföringen är rena produkter, vilt ursprung, det arktiska läget och ekologiska aspekter.

Ekologiska produkter är en trend även inom naturproduktbranschen. Efterfrågan på ekologiska naturprodukter ökar, på samma sätt som efterfrågan på nästan alla ekologiska produkter. I Finland ökade efterfrågan i fjol med cirka 13 procent, i Europa och Förenta staterna med ungefär tio procent.

– Finland har en god position när det gäller ekologiska naturprodukter. Finland ligger på världstoppen som ett land med flest ekologiska plockningsområden för naturprodukter. De stora områdena ger möjligheter att plocka flera olika naturprodukter som ekologiskt certifierade. Än så länge plockas bara blåbär, lingon och hjortron och tappas sav i stora mängder, berättar branschchefen för naturproduktbranschen, Anne Ristioja, från NTM-centralen i Lappland.

Finland har goda möjligheter att profilera sig som ett ledande land inom ekologiska naturprodukter, eftersom Finland har världens största certifierade plockningsområde för ekologiska naturprodukter, nästan 12 miljoner hektar. Området utgör ungefär 30 procent av plockningsområdet för ekologiska naturprodukter i hela världen och 40 procent av Finlands areal.

Företag i naturproduktbranschen önskar att ekologiska plockningsområden också fås till andra regioner i landet än till den norra delen. Detta skulle säkerställa att företag har tillgång till ekologiska råvaror även i situationer där skörden är liten i den norra delen av landet.

Den rådande hälsotrenden, förändringarna i konsumtionsvanorna mot äktare, renare livsmedel och naturkosmetik utan tillsatsämnen medför ökad efterfrågan på naturbär, natursvampar och ätbara naturväxter. Användningen av naturen och naturprodukterna ökar också inom Green Care-tjänsterna, som baserar sig på naturens eller djurens helande verkan.

Uppgifterna framgår av den branschrapport för naturproduktbranschen våren 2018 som arbets- och näringsministeriets Branschtjänst offentliggjorde den 15 mars 2018 i Helsingfors. I rapporten behandlas nuläget och framtidsutsikterna för branschen.

Underlaget för rapporten är drygt 750 företag i naturproduktbranschen i Finland. Företag som tillverkar naturprodukter är verksamma inom primärproduktionen, livsmedelsbranschen, må bra-branschen, kosmetikbranschen, turismen och kemiska branschen.

Samtliga branschrapporter finns tillgängliga på adressen tem.fi/toimialapalvelu.

Branschrapport för naturproduktbranschen

Ytterligare upplysningar:
Anne Ristioja, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 029 503 7118
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 029 506 3681

 
Sivun alkuun