Hyppää sisältöön

Tuotesääntely ajan tasalle useamman lain pakettina

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2016 14.51
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö on saanut valmiiksi mittavan tuotesääntelyä koskevien lakien uudistamishankkeen. Kaikkiaan kymmenen eri teknisiä tuoteryhmiä koskevaa EU-direktiiviä nykyaikaistettiin kerralla kirjoitustavan, markkinavalvontaa ja pätevyyden toteamista koskevien säännösten osalta.

Tasavallan presidentti vahvisti seitsemän lakia 16.12.2016, ja tänään valtioneuvosto antoi lakien nojalla kymmenen asetusta. Kun vielä ennen vuodenvaihdetta annetaan kolme asetusta, niin teknisen turvallisuuden suuri säädösuudistus on valmis. Lait ja asetukset tulevat voimaan 1.1.2017 lukien. Samalla vanha sääntely kumoutuu.

– Lakimuutokset koskevat muun muassa hissejä, painelaitteita, sähkölaitteita, mittauslaitteita, markkinavalvontaa, ilmoitettuja laitoksia, räjähteitä ja räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita sekä suojausjärjestelmiä, luettelee kaupallinen neuvos Tomi Lounema.

– Uudistuksen myötä lainsäädännön seuraaminen helpottuu sekä yritysten että valvontaviranomaisten kannalta. Eri tuotesektoreiden lainsäädäntö on kirjoitettu yhtenevällä tavalla ja direktiivien hyvin tekniset liitteet toimeenpannaan viittaustekniikalla, ts. ne luetaan jatkossa suoraan direktiivistä. Tämä helpottaa yritysten toimintaa ja kaupankäyntiä sekä säädöshuoltoa. Markkinavalvontaa ja ilmoitettujen laitosten hyväksymistä koskevat menettelyt säädetään nyt horisontaalisissa laeissa, jolloin ne ovat yhdenmukaiset eri tuotesektoreilla, Lounema kertoo.

Itse tuotteita koskevat turvallisuusvaatimukset eivät juuri muutu. Myös laitteiden ja järjestelmien käytön aikaista valvontaa koskeva sääntely pysyy pääosin ennallaan. Sähkölaitteistoluokitusta yksinkertaistetaan ja voimalaitosten käytössä mahdollistetaan digitalisaation hyödyntäminen valvomotyössä.

Tuotesääntelyn kokonaisuudistuksella pannaan kansallisesti täytäntöön kymmenen EU-direktiiviä, joilla on yhdenmukaistettu tuotteiden sääntelyä EU-tasolla. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes toimii alan markkinavalvontaviranomaisena. Se jakaa alkuvuodesta tarkempaa tietoa lakiuudistuksen alakohtaisista uudistuksista alan yrityksille ja laitoksille.  

Pakettiin kuuluvat seuraavat lait:

Hissiturvallisuuslaki
Painelaitelaki 
Sähköturvallisuuslaki
Laki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista
Laki mittauslaitelain muuttamisesta
Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta
Laki räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
Laki räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
Laki pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Tomi Lounema, TEM, puh. 0295 062 697

 
Sivun alkuun