Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Undersökning: Finland är ett tryggt land att arbeta i – samordningen mellan familj och arbete behöver dock vidareutvecklas

Arbets- och näringsministeriet
10.8.2017 9.25
Pressmeddelande

Arbetsgivare och arbetstagare är nästan eniga om att det är tryggt att arbeta på finländska arbetsplatser. Däremot anser så många som en tredjedel av personerna i arbetsför ålder att det förekommer problem med samordningen mellan arbetet och det övriga livet. Uppgifterna framgår av en utredning som ANM:s projekt Arbetsliv 2020, Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes och Arbetshälsoinstitutet låtit utföra.

Många medarbetare och chefer anser att det är en utmaning att balansera vardagen. Utmaningarna tillspetsas hos 28–37-åringar som befinner sig i de mest hektiska åren. Av dem upplever 40 procent svårigheter med samordningen mellan arbetet och det övriga livet.

När resultaten granskas mellan könen, accentueras de problem som medförs av de mest hektiska åren hos kvinnor i alla åldersgrupper mellan 28–57 år. Kritiska bedömningar om samordningen ger också män i åldern 28–37 år, konstaterar Jokke Eljala, forskningschef vid Förbundet för Finländskt Arbete.

Väestöliitto: Små gärningar kan göra stor skillnad

Internationellt sett ligger Finland dock före många andra länder när det gäller samordning mellan familj och arbete.

– Vi har många flexibla handlingsmodeller samt teknologi som bidrar till att underlätta samordningen mellan arbetet och det övriga livet. Å andra sidan har vi inte en lika stark deltidskultur som till exempel andra länder i Norden, berättar Anna Kokko, specialist vid Väestöliitto.

Väestöliitto, som ingår i Arbetsliv 2020-nätverket, har utvecklat programmet Perheystävällinen työpaikka som möjliggör ett målinriktat utvecklingsarbete för att öka familjevänlig praxis. Dessutom kan man på arbetsplatserna varje dag göra små saker för att samordna arbetet och livet i övrigt

Tutoris, ett företag inom rehabiliterings- och omsorgstjänster, belönades år 2015 som främjare av en familjevänlig arbetskultur.

– Hos oss är de mest effektiva teamen de team där även medarbetarna är mer nöjda. Vi erbjuder våra medarbetare bland annat flexibel arbetstid, möjligheter till distansarbete samt semestrar och saldoledigheter när skolbarnen har ferier. I vårt företag är årligen i genomsnitt 10–20 procent av medarbetarna familjelediga. Ungefär 20 procent arbetar på deltid, berättar Sari Arffman, branschdirektör vid Tutoris.

Ett tryggt arbetsliv

I undersökningen utreddes också människors erfarenheter av hur tryggt arbetet är. Nästan alla arbetsgivarrespondenter (97 %) och 90 procent av personerna i arbetsför ålder uppgav att de anser att de finländska arbetsplatserna är trygga.

– När frågan granskas med tanke på olycksfall i arbetet, kan det konstateras att det inte skett någon minskning i antalet olycksfall under de senaste åren. Däremot har antalet olyckor som lett till dödsfall minskat tydligt. Industrin har satsat på arbetarskydd och detta syns som en klar minskning av olycksfallen i arbetet inom branschen, berättar Margita Klemetti, projektchef för Arbetsliv 2020.

Den ovan angivna siffran borde dock vara 100, så den fysiska säkerheten och arbetarskyddet är viktiga utvecklingsobjekt på arbetsplatserna. Förändringen av arbetslivet med sina nya utmaningar kommer att ställa allt större krav också på åtgärder inom psykiskt arbetarskydd, såsom arbetets innehåll och möjligheterna att påverka.  

– Ett tryggt arbetsliv är en viktig konkurrensfaktor i den globala omvärlden. I en internationell jämförelse framstår Finland som ett land där det är tryggt att bedriva affärsverksamhet. I bakgrunden finns en effektiv lagstiftning, en välfungerande infrastruktur och hög kompetens. Vi kan också tala om ett nationellt förtroendekapital som uppkommit under årens lopp, konstaterar Klemetti.

Aula Research Oy gjorde utredningen om de föreställningar som människor har om arbete som utförs i Finland. Syftet med utredningen var att få en uppfattning av styrkorna och svagheterna i vårt arbetsliv. Enkäten genomfördes 28.3.–7.5.2017. Den besvarades av 1056 personer i arbetsför ålder och 711 företrädare för den högsta ledningen i företag och i organisationer inom den offentliga sektorn. Utredningen utfördes genom en elektronisk enkät och telefonintervjuer.  Uppdragsgivarna var Förbundet för Finländskt Arbete, Arbetshälsoinstitutet, Arbetsliv 2020 och Tekes. Utredningen är en del av kampanjen Made by Finland.

Undersökningen (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Margita Klemetti, projektdirektör för Arbetsliv 2020, arbets- och näringsministeriet, 029 504 7032
Jokke Eljala, forskningschef, Förbundet för Finländskt Arbete, 050 374 7410
Anna Kokko, specialist, Väestöliitto, 050 342 0572

Se även:
Made by Finland-kampanjens sidor
Sajten Perheystävällinen työpaikka (Väestöliitto)
Certifikatet Perheystävällinen työpaikka (Väestöliitto)
Arbetsgivare som gör pilotförsök med programmet (Väestöliitto)
Välbefinnande i arbetet och arbetarskydd
Rapport från arbetsgruppen för arbetslivsvarumärket (Arbetsliv 2020)

 
Sivun alkuun