Hyppää sisältöön

Tutkimus: Suomi on turvallinen maa työskennellä – perheen ja työn yhteensovittamisessa vielä kehitettävää

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.8.2017 9.25
Tiedote

Työnantajat ja työntekijät ovat lähes yksimielisiä siitä, että suomalaisilla työpaikoilla on turvallista työskennellä. Sen sijaan jopa kolmannes työikäisistä näkee ongelmia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa. Tiedot käyvät ilmi TEM:n Työelämä 2020 -hankkeen, Suomalaisen Työn Liiton, Tekesin ja Työterveyslaitoksen teettämästä selvityksestä.

Moni työntekijä ja esimies pitää haasteena arjen tasapainottamista. Haasteet kärjistyvät ruuhkavuosia elävillä 28–37 -vuotiailla, joista 40 prosenttia kokee vaikeuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

– Kun tuloksia tarkastellaan sukupuolten välillä, ruuhkavuosista aiheutuvat ongelmat korostuvat naisten kohdalla kaikissa ikäryhmissä 28–57 -vuoden välillä. Kriittisiä arvioita yhteensovittamisesta antavat myös 28–37 -vuotiaat miehet, toteaa Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Väestöliitto: Pienillä teoilla suuria vaikutuksia

Kansainvälisesti Suomi on kuitenkin monia maita edellä perheen ja työn yhteensovittamisessa.

– Meillä on paljon joustavia toimintatapoja sekä teknologiaa, jotka osaltaan helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista. Toisaalta osa-aikatyön kulttuuri ei ole meillä yhtä vahva kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, kertoo Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko.

Työelämä 2020 -verkostoon kuuluvan Väestöliiton kehittämän Perheystävällinen työpaikka -ohjelman myötä työpaikoilla on mahdollista tehdä tavoitteellista kehittämistyötä perheystävällisten käytäntöjen lisäämiseksi. Lisäksi työpaikoilla voidaan tehdä joka päivä pieniä asioita työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi.

Kuntoutus- ja hoivapalveluyritys Tutoris palkittiin vuonna 2015 perheystävällisen työkulttuurin edistäjänä.

– Meillä tehokkaimmat tiimit ovat niitä, joissa työntekijätkin ovat tyytyväisimpiä. Tarjoamme työntekijöille muun muassa joustavan työajan, etätyömahdollisuuksia ja lomia ja liukumavapaita koululaisten lomien aikaan.Yrityksessämme on perhevapaalla vuosittain keskimäärin 10–20 prosenttia työntekijöistä ja osa-aikaista työtä tekee myös noin 20 prosenttia, kertoo Tutoriksen toimialajohtaja Sari Arffman.

Turvallista työelämää

Tutkimuksessa selvitettiin myös ihmisten kokemuksia työnteon turvallisuudesta. Lähes kaikki työnantajavastaajat (97 %) ja 90 prosenttia työikäisistä ilmoitti pitävänsä suomalaisia työpaikkoja turvallisina.

– Kun asiaa tarkastellaan työtapaturmien näkökulmasta, voidaan todeta, että työtapaturmien määrissä ei ole tapahtunut laskua viime vuosina. Sen sijaan kuolemaan johtavien työtapaturmien määrä on selvästi laskenut. Teollisuudessa on panostettu työsuojeluun, mikä näkyy alan työtapaturmien selvänä vähentymisenä, kertoo Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti.

Luvun tulisi kuitenkin olla täysi 100, joten fyysinen turvallisuus ja suojelu ovat tärkeitä kehittämiskohteita työpaikoilla. Työelämän muutos uusine haasteineen tulee yhä enemmän asettamaan vaatimuksia myös henkisen työsuojelun toimenpiteille, kuten työn sisältöön ja vaikutusmahdollisuuksiin.

– Turvallinen työelämä on tärkeä kilpailukykytekijä globaalissa toimintaympäristössä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi korostuu maana, jossa on turvallista harjoittaa liiketoimintaa. Taustalla on lainsäädännön tehokkuus, toimiva infrastruktuuri ja korkea osaaminen. Voimme puhua myös vuosien saatossa syntyneestä kansallisesta luottamuspääomasta, Klemetti toteaa.

Aula Research Oy toteutti selvityksen Suomessa tehtävään työhön liitettävistä mielikuvista. Selvityksellä haluttiin saada näkemystä työelämämme vahvuuksista ja heikkouksista. Kysely toteutettiin 28.3–7.5.2017. Siihen vastasi 1056 työikäistä henkilöä sekä 711 ylimmän johdon edustajaa yrityksistä ja julkisen sektorin organisaatioista. Selvitys toteutettiin sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. Selvityksen toimeksiantajina ovat Suomalaisen Työn Liitto, Työterveyslaitos, Työelämä 2020 ja Tekes. Selvitys on osa Made by Finland -kampanjaa.

Made by Finland. Selvitys suomalaisen työelämän vahvuuksista ja heikkouksista

Lisätiedot:
Margita Klemetti, Työelämä 2020 -hankejohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, 029 504 7032
Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 374 7410
Anna Kokko, erityisasiantuntija, Väestöliitto, 050 342 0572

Tutustu myös:
Made by Finland -kampanjan sivut
Perheystävällinen työpaikka -sivusto (Väestöliitto)
Perheystävällinen työpaikka -sertifikaatti (Väestöliitto)
Ohjelmaa pilotoivat työnantajat (Väestöliitto)
Työhyvinvointi ja työsuojelu (TTK)
Työelämäbrändiraportti (Työelämä 2020)

 
Sivun alkuun