Hyppää sisältöön

TVO toimitti ministeriöön YVA-ohjelman hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituksesta Eurajoen Olkiluodon laitosalueelle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 14.8.2020 9.30
Tiedote
TVO YVA-ohjelma

Teollisuuden Voima Oyj toimitti 14.8.2020 työ- ja elinkeinoministeriöön ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee hyvin matala-aktiivisen ydinjätteen loppusijoitusta Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalaitosalueelle rakennettavaan loppusijoitustilaan. Vaihtoehtoina ovat uusi maaperäloppusijoitus tai laajennettu kallioperäloppusijoitus.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan tahon suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä ympäristövaikutusten arvioimiseksi. TEM toimii hankkeen yhteysviranomaisena.

Useita vaihtoehtoja antaa lausuntoja ja mielipiteitä YVA-ohjelmasta 21.8.-21.9.2020

TEM tulee pyytämään lausuntoja viranomaisilta ja yhteisöiltä, sekä järjestää kuulemisen kansalaisille ja yhteisöille. Kuulemisaika on 21.8.-21.9.2020. Kuuleminen toteutetaan verkossa Lausuntopalvelu.fi -palvelussa.

Lausuntoja ja mielipiteitä voi toimittaa myös työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostilla kirjaamo(at)tem.fi tai kirjeitse osoitteella, PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai käyntiosoitteeseen TEM/Kirjaamo, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä pyydetään viittamaan asian diaarinumeroon VN/16079/2020. Esitetyt mielipiteet ja lausunnot julkaistaan ministeriön verkkosivuilla.

Ministeriö järjestää YVA-ohjelmasta myös julkisen yleisötilaisuuden myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Koronatilanteen salliessa kuuleminen järjestetään yleisötilaisuutena 8.9.2020 klo 18-20 Eurajoen kunnanvirastossa osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Kuulemisissa esitetyt lausunnot ja mielipiteet otetaan huomioon yhteysviranomaisen lausunnossa YVA-ohjelmasta. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen YVA-menettely jatkuu YVA-selostusvaiheella.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Linda Kumpula, TEM, puh. 029 506 0125
teollisuusneuvos Liisa Heikinheimo, TEM, puh. 029 504 7035
erityisasiantuntija Jaakko Louvanto, TEM, puh. 029 504 8274

                                      

 
Sivun alkuun