Hyppää sisältöön
Media

Arbetstidslagen reformeras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2019 14.18 | Publicerad på svenska 8.7.2019 kl. 11.32
Pressmeddelande
Etätyöntekijä
Kuva: Ilari Pousi

Den nya arbetstidslagen motsvarar förändringarna på arbetsmarknaden och i arbetslivet, såsom att arbete som är oberoende av tid och plats har blivit vanligare. Genom lagen bemöter man arbetstidsdirektivet och de krav som dess tolkningspraxis har ställt. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Verktyg för arbetsplatsspecifika arbetstidslösningar: flexibel arbetstid, utökad flextid, arbetstidsbank

I den nya arbetstidslagen skapas för arbetsplatserna verktyg för att kunna tillämpa arbetsplatsspecifika arbetstidslösningar, där såväl arbetsgivarens som personalens behov i fråga om arbetstiden kan beaktas. Lagen utökar arbetsgivarens och arbetstagarens möjligheter att ingå avtal om ordinarie arbetstid. Det blir också möjligt att i större utsträckning än i nuläget avtala om flexibel arbetstid, dvs. flextid, i fortsättningen.

Lagen gör det möjligt att avtala om ett nytt arrangemang som gäller utökad flextid på arbetsplatsen. Utökad flextid ska kunna införas genom avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, när minst hälften av arbetstiden är sådan att arbetstagaren självständigt kan bestämma om dess förläggning och stället där arbetet utförs. Den utökade flextiden lämpar sig i synnerhet för expertuppgifter, där arbetets mål och den övergripande tidtabellen är viktigare än arbetstidens förläggning.

Till arbetstidslagen ska fogas bestämmelser om arbetstidsbank. De möjliggör avtal om införande av en lagstadgad arbetstidsbank på alla arbetsplatser, oberoende av om det finns bestämmelser om arbetstidsbank i ett kollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren. I arbetstidsbanken kan arbetstid, intjänad ledighet och penningförmåner som omvandlats till ledighet sparas. Bestämmelsen om arbetstidsbank ökar arbetstagarens möjligheter att tjäna in längre ledigheter och samordna behoven i arbetet och behoven i privatlivet.

Arbetstidslagen skapar ramar för arbetstagarnas arbetstidsskydd

I arbetstidslagen föreskrivs om ramarna för arbetstidsreglering för samtliga branscher. Arbetstiderna baserar sig i praktiken i stor utsträckning på arbetstidsarrangemang som avtalats i branschvisa riksomfattande arbetskollektivavtal. Dessa möjliggörs av de bestämmelser i arbetstidslagen som gäller avtal om något annat. Det ska vara möjligt att genom företagsspecifika kollektivavtal avtala om arrangemangen för ordinarie arbetstid inom en utjämningsperiod på 52 veckor.

Statsrådet föreslår att republikens president ska stadfästa den nya arbetstidslagen vid presidentföredragningen den 5 juli 2019. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Det här arbetstidslagen finns på sidan www.tem.fi/paatokset

Ytterligare information:
Tarja Kröger, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 937

 
Sivun alkuun